Tekoälyn mahdollisuudet sosiaali- ja terveys­järjestöille

SOSTEblogin kirjoittajakuvassa erityisasiantuntija Emily Strohm.

Etusivu / Blogi / Tekoälyn mahdollisuudet sosiaali- ja terveys­järjestöille

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat astumassa uuden ajan kynnykselle tekoälyn hyödyntämisessä, ja SOSTE haluaakin nyt selvittää jäsentensä suhdetta tähän vallankumoukselliseen teknologiaan Järjestöjen digitalisaatio- ja tekoälykyselyllä. Pandemian aikana järjestöt ottivat digiloikan, ja nyt viimeistään on aika ottaa seuraava askel. Tiedostamme, että osa järjestöistä on jo edelläkävijöitä, kun taas toiset kaipaavat varmasti vielä tukea digiosaamisessaan. Koulutustarjonta on laaja, mutta oman organisaation tarpeisiin sopivan koulutuksen löytäminen voi olla haastavaa. Siksi me SOSTEssa haluamme jakaa jäsenjärjestöillemme parhaita käytäntöjä ja vinkkejä, jotta jokainen voi ottaa käyttöön uusimmat teknologiat tehokkaasti ja turvallisesti.

SOSTEn keräämät vastaukset eivät ainoastaan rikasta tietopankkiamme, vaan auttavat meitä myös tulevan toiminnan ja tapahtumien suunnittelussa. Tavoitteenamme on varmistaa, että SOSTEn palvelut pysyvät ajan tasalla ja vastaavat jäsentemme tarpeisiin digitalisaation nopeassa kehityksessä.

Sote-järjestöt tekoälyn opettajina

Tekoälystä on tullut väline, joka helpottaa monien arkipäiväistä työtä, kuten oikolukua, tekstin sujuvoittamista ja lyhyiden viestien laatimista. Vaikka maksulliset versiot generatiivisesta tekoälystä (esim. ChatGPT-4) eivät ole vielä kaikkien käytössä, tekoälyä hyödynnetään pienissä tehtävissä, kuten käännöksissä ja ongelmanratkaisussa.

Järjestöillä on tärkeä rooli tekoälyn opettajana. Jatkuvasti oppivat tekoälyjärjestelmät päivittävät tietoansa ja kehittyvät uuden datan perusteella. Järjestöjen tuottama valtava tietomäärä ja asiantuntemus on arvokasta polttoainetta tekoälyn kehittämisessä. Toimimalla yhdessä voimme varmistaa, että tekoäly hyödyttää kaikkia osapuolia tasapuolisesti ja vastuullisesti.

Tekoälyn rooli sosiaali- ja terveysjärjestöissä

Tekoälyn kyky analysoida suuria tietomääriä tarjoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille valtavan potentiaalin. Se voi mahdollistaa kohderyhmien tarpeiden tarkemman tunnistamisen ja auttaa ennakoimaan tulevia haasteita sekä suuntaamaan resursseja tehokkaammin.

Lisäksi tekoäly voi automatisoida rutiinitehtäviä, vapauttaen ammattilaisten aikaa asiantuntijatyöhön ja ihmisten kohtaamiseen. Parhaimmillaan tekoäly ei ole pelkästään työn tehostaja vaan myös innovaation lähde. Usein suurin este tekoälyn käyttöönotolle ei ole organisaatiosta puuttuva osaaminen vaan se, ettei tekoälyn mahdollisuuksia tunnisteta. Järjestö tuntee parhaiten omat prosessinsa, ja kun se saa tietoa siitä, mitä tehtäviä tekoälylle on mahdollista antaa, on sen mahdollista integroida uusi työkalu arkityöhönsä.

Eettisyys ja turvallisuus

Lopuksi, vaikka tekoäly avaa valtavia mahdollisuuksia, sen turvallinen ja vastuullinen käyttö ovat ensisijaisen tärkeitä. Järjestöt voivat olla edelläkävijöitä tässä murroksessa ja olla mukana varmistamassa, että tekoäly palvelee yhteiskunnan terveyttä ja hyvinvointia entistä paremmin.

Turvallisuus vaatii myös toimivaa kansainvälistä sääntelyä. Toissa viikolla Euroopan unionin päättäjät saavuttivat sovun tekoälysäädöksestä (AI Act), jolla laaditaan yhtenäiset selkeät säännöt ja periaatteet tekoälyn eettiselle käytölle ja kehitykselle. Tarkoituksena on varmistaa, että tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia ja kunnioittavat perusoikeuksia sekä EU:n arvoja. Tämä on yksi maailman ensimmäisistä kattavista yrityksistä rajoittaa tekoälyn käyttöä. Laki on vielä hyväksyttävä, mutta poliittinen yhteisymmärrys tarkoittaa, että sen keskeiset suuntaviivat on vahvistettu.

Osallistu kyselyyn!

Miten edustamasi järjestö suhtautuu tekoälyyn? Vastaa SOSTEn lyhyeen kyselyyn 29.12. mennessä ja kerro meille, millaista tukea tarvitsette tulevaisuudessa.