Terveisiä budjettiriiheen: Terveysvero tukee syövän ehkäisyä ja syöpää sairastavien hyvinvointia

Heidi Löflund-Kuusela iso huivi kaulassa.

Etusivu / Blogi / Terveisiä budjettiriiheen: Terveysvero tukee syövän ehkäisyä ja syöpää sairastavien hyvinvointia

Kaupan juusto- tai jogurttihyllyllä harmittaa, että terveellisempi vaihtoehto vaatii sekä tietoista valintaa että halua ja kykyä maksaa tuotteesta enemmän.

Ruoan hinta on Suomessa korkea. Lisäksi se on noussut tänä vuonna ennätystahtia, ja vauhti näyttää yhä kiihtyvän. Ruokamenot vievät kotitalouksien kuluista merkittävän osan ja ovat suurin kululuokka asumiskulujen jälkeen. Valinnat kaupan hyllyillä ovat sekä terveys- että talouspäätöksiä – ravitsemus vaikuttaa muun muassa syöpäriskiin.

Terveysperusteinen verotus kohdistuisi kaikkiin tuoteryhmiin. Se huomioisi niin sokerin ja suolan määrän kuin rasvan laadun. Terveysveron kautta terveellisemmät elintarvikkeet olisivat huokeampia kuin epäterveelliset. Näin terveyspäätökset ruokakaupassa olisivat jatkossa helpompia tehdä, ja kuluttajan ruokakassin sisältö voisi painottua jatkossa terveellisempiin tuotteisiin.

Sanna Marinin hallituksella on nyt viimeinen mahdollisuus käynnistää terveysveron valmistelu asettamalla sitä selvittävä työryhmä.

Ravitsemus vaikuttaa syöpäriskiin

Syövän syntymekanismi on monimutkainen, ja moniin syövän riskitekijöihin ihminen ei pysty itse vaikuttamaan. Arjen elintavoilla on kuitenkin suuri merkitys niin syöpäriskin kuin yleisen hyvinvoinnin kannalta. Terveellisellä ravinnolla, painonhallinnalla ja riittävällä liikunnalla voitaisiin ehkäistä jopa kolmannes yleisimmistä syövistä. Ravitsemukseen liittyvät valinnat ovat arjessa useita kertoja päivässä toistuvia tekoja, joiden merkitys hyvinvoinnille, terveydelle ja jaksamiselle on suuri.

Tietyt ravintoaineet auttavat vähentämään syövän riskiä, kun taas toiset lisäävät sitä. Punaisen lihan ja lihavalmisteiden käyttöä tulisi rajata tai luopua niistä kokonaan. Sama koskee alkoholia. Toisaalta syövän ehkäisemiseksi on tärkeää syödä paljon kasviksia ja pitää huolta riittävästä kuidun saannista.

Ylipaino on noussut yhä keskeisemmäksi syövän riskitekijäksi. Terveellinen ravitsemus pitää yllä normaalipainoa. Pienten arkisten valintojemme merkitys kumuloituu pitkällä aikavälillä. Terveellinen ravitsemus ja normaalipaino ehkäisevät kaikkia kansansairauksia.

Syöpää sairastavien ja syövästä toipuneiden ravitsemussuositukset vastaavat pitkälti yleistä ravitsemussuositusta. Hoitojen jälkeen suosituksena on noudattaa normaalia, monipuolista ruokavaliota. Terveelliset ruokavalinnat tukevat myös syöpään sairastuneen kuntoutumista, toimintakykyä ja niin nykyistä kuin tulevaa hyvinvointia.

Terveys ei ole vain ihmisen omalla vastuulla

Terveellisten elintapojen toteuttaminen jää usein liiaksi ihmisen omalle vastuulle ja aktiivisia valintoja vaativaksi. Yhteiskunnan tärkein terveyden edistämisen tehtävä on luoda edellytyksiä sille, että ihmisten on helppoa ja houkuttelevaa tehdä terveellisiä valintoja.

Kaupan ruokahyllyllä kuluttajavalintoja ohjaa erityisesti ruoan hinta. Ruoan hintojen nousu ajaa ihmisiä valitsemaan edullisempia vaihtoehtoja, mikä puolestaan usein tarkoittaa rasvaisempia ja sokerisempia tuotteita. Terveysvero voi kuitenkin ohjata elintarviketeollisuutta kehittämään terveellisempiä vaihtoehtoja, jotta ne välttäisivät hintojen nousun. Lisäksi terveysvero voi kannustaa lisäämään kasvisten ja hedelmien määrää. Tulevaisuudessa edullisemman vaihtoehdon valitseminen ei siis toivottavasti tarkoitakaan epäterveellisempää tuotetta.

Kokonaisvaltaisen terveysveron avulla voidaan edesauttaa kuluttajien päätöksiä – terveellisemmän tuotteen valitseminen on houkuttelevampaa ja helpompaa. Aikuiset tekevät pitkälti perheen ruokaostokset ja vaikuttavat merkittävästi oman perheen ruokakulttuuriin ja ruoan sisältöihin. Terveysveron kautta tuetaan koko perheen arkisia ja jokapäiväisiä ruokatottumuksia.

Terveellisen ruoan tulee olla kaikkien ulottuvilla ja saatavilla. Terveysveron käyttöönotto on tärkeä keino, jolla päättäjät voivat tätä tavoitetta edistää.

Kirjoittaja kuuluu SOSTEn koordinoimaan Terveyden edistämisen verkostoon, johon kuuluu noin 40 järjestöä ja säätiötä. Lue lisää verkostosta Innokylästä.

Heidi Löflund-Kuusela
terveyden edistämisen päällikkö
Syöpäjärjestöt
heidi.loflund-kuusela@cancer.fi