Tuotoista voidaan tinkiä, jos peli­haittoja voidaan vähentää

Kasvokuvassa Vertti Kiukas, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Tuotoista voidaan tinkiä, jos peli­haittoja voidaan vähentää

Syksyllä on jälleen saatu uutta tietoa ja virinnyt aktiivista keskustelua rahapelihaitoista Suomessa. Keskustelu on aiheellista, suomalaiset pelaavat maailmankin mittakaavassa paljon per asukas ja pelaaminen on kasvanut vuosi vuodelta, vaikka tulokehitys on ollut hyvinkin maltillista.

Rahapelijärjestelmän hyväksyttävyyden näkökulmasta on keskeistä, että pelihaittoja määrätietoisesti vähennetään. Rahapelipolitiikkaa pitää toteuttaa niin, että liikaa pelaavat vähentävät pelaamistaan, ja samalla ohjata Veikkaus etsimään uusia tuottoja niistä, jotka eivät pelaa (juuri) lainkaan.

Tästä näkökulmasta esimerkiksi ehdotukset pakollisista tunnistautumisesta automaateilla tai kaikkien automaattien häätäminen kaupoista ja kioskeista pelisaleihin, ei välttämättä palvele tätä tarkoitusta parhaiten. Ainakin Ruotsissa tunnistautuminen vähensi nimenomaan niiden pelaamista, jotka silloin tällöin iskevät automaattiin pari vaihtorahana saatua kolikkoa.

Ulkomaiset tarjoajat aiheuttavat haitoista suuremman osan kuin osuutensa peleistä antaisi olettaa. Olisi hyvin tärkeää kyetä aidosti rajoittamaan ulkomaisten toimijoiden markkinointia ja tarjontaa Suomessa. Jotta suomalaisten kasvava rahavirta ulkomaisiin nettipeleihin saataisiin käännettyä kotimaahan, täytyy Veikkauksen tuotteiden olla kunnossa. Tuotekehitystä ja markkinointia on siis saatava kohtuullisessa määrin tehdä, muutoin haittataso takaoven kautta huononee.

Tämä on valvovien viranomaisten syytä muistaa. Estämällä vastaamasta pelaajien kysyntään, johtaa siihen, että kysyntää siirtyy ulkomaille ja näin koko järjestelmän pohja pettää. On selvää, että aggressiivisen kilpailun ja yksityisen voitontavoittelun intressien tuominen rahapelimarkkinaan ei ole ainakaan peliongelmaisten ja sosiaalipalvelujärjestelmän edun mukaista.

Samalla on muistettava, että viimeisen euron perässä monopoliyhtiö ei koskaan voi olla. Yhtiön pitää itse ymmärtää, ettei ole vastuullista kolistella raja-aitoja jatkuvasti. Markkinoinnissa tulee jatkossa pidättäytyä käyttämästä henkilöitä tai elementtejä, jotka tekevät niistä ilmeisen nuorille suunnattua. Tuotekehityksen tulee olla maltillista, eikä kasvutavoite voi ylittää ostovoiman kehitystä.

Meidän tuotoista nauttivien järjestöjen täytyy hyvin selkeästi todeta, ettemme me odota rajattomasti kasvavaa avustuspottia. Odotamme, että valtio pitää kiinni niistä sitoumuksista, joita se on uuden Veikkauksen syntyprosessissa antanut – maan hallituksen rekordi ei tähän asti ole avustuspuolella kovin myönteinen. Samalla emme odota, että Veikkaus tiristää nykyisestä pelaajakunnasta kovin paljoa enemmän.


Huomautus 10.1.2019: SOSTEn kanta tunnistautumiseen muuttunut (pdf).