Skip to content

Vad är Forums roll i att stödja civilsamhället?

23.5.2019 8.30

Kansalaisyhteiskunta
Elinvoimaiset järjestötJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

I början av 1990-talet pågick en utredning av den svenska socialtjänsten. Eftersom utredningen inte tog alls tog upp frågor av vad det svenska civilsamhället gjorde när det gäller sociala frågor, så valde ett antal organisationer att bilda en svensk intresseorganisation för socialt arbete som grundades på civilsamhällets organisationer. Det blev Forum – idéburna organisationer med social inriktning (www.socialforum.se)

Forums uppdrag är, enkelt uttryckt, att göra det lättare för föreningarna och de ideella organisationerna att gör det de gör. För att göra det gör vi en rad olika saker ( se nedan) men vi försöker också ha ett levande utbyte med liknande aktörer i olika länder. Vi har en löpande dialog med flera nordiska paraplyer, och utbyter erfarenheter med såväl Europeiska som globala organisationer.

Vad betyder egentligen civilsamhället för Sverige?

Civilsamhället – som är det begrepp som används oftast i Sverige – är en central del av vårt samhälle. De 251 000 organisationer som Sverige har spelar en viktig roll varje dag för de människor som bor i landet, och mycket av det som idag räknas till svensk välfärdsstat är från början utvecklat som lösningar inom civilsamhället. Majoriteten av allt som görs i civilsamhället görs inte av anställda, utan av frivilliga. I Sverige engagerar sig 53% av den vuxna befolkningen i frivilligt arbete via organisationerna – och de gör det i genomsnitt 16 timmar per månad! Det frivilliga engagemanget motsvarar 380 000 helårsarbeten i Sverige.

Det svenska civilsamhället är rikt, självständigt och kreativt. Och det spelar en viktig roll i demokratin och i förmågan att hitta lösningar på olika samhällsproblem. 79% av alla svenskar över 16 år är medlemmar i minst en förening, och det svenska civilsamhället når därmed över 25 miljoner medlemskap. På en befolkning av 10 miljoner är det mycket viktigt, och helt centralt inför framtiden.

Vad gör Forum?

Forums uppdrag är brett och rör sig inom många olika kunskapsområden. Vi ska arbeta med

  • Opinionsbildning
  • Kunskapsutveckling
  • Verksamhetsstöd

När det gäller opinionsbildning så är Forums uppdrag att försök påverka politiken för att förbättra förutsättningarna för civilsamhället. Grundtanken är att civilsamhället ska ses som den helt centrala delen av samhället den är, och grundläggande för såväl välfärd som demokrati. Inom området opinionsbildning så för vi en rad debatter, skriver remisser på statliga utredningar, har regelbundna möten med politiken och myndigheterna etc.

Inom området kunskapsutveckling ingår också många olika delar; att ta fram kunskaper om vad civilsamhället bidrar till, sprida lärdomar från forskning, och medverka i rader av olika utbildningar. Men lika ofta handlar det om att driva och vara del av olika kunskapsprojekt – som migration, våldsbejakande extremism, diakoni, samverkansformer etc.

Olika typer av verksamhetsstöd är viktigt för oss, och grundtanken här är att driva saker som går över organisationsgränserna på olika sätt, och som utgör ett stöd för dem. Idag har vi följande verksamhetsstöd:

  •  Volontärbyrån förmedlar frivilliga uppdrag mellan svenska organisationer och enskilda individer som vill engagera sig.
  • Techsoup förmedlar donerad programvara till civilsamhället i Norden.
  • Morgonforum är vårt debattsammanhang där vi ordnar frukostmöten på olika ämnen.
  • Ideella jobb är vår version av att skapa en gemensam arbetsmarknad för hela civilsamhället.

Forum har regelbunden kontakt med flera nordiska paraplyer och är mycket glada över den kontakt som etablerats med Soste i Finland.

Heidi Sandberg

Heidi Sandberg

Heidi Sandberg
Sakkunnig för idéburen organisering på Socialforum i Sverige
heidi.sandberg(at)socialforum.se

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

12.12.2019 11:30

Mitä kaikkea voimmekaan tehdä yhdessä!

SOSTEn jäsenjärjestöt ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat tehneet tuloksellista yhteistyötä monella eri tavalla jo useita vuosia. Sen tiivistämiseksi ja koordinoimiseksi solmittiin hutikuussa 2019 yhteistyösopimus. Minä aloitin huhtikuussa SOSTEn asiakkuusvastaavana. Mielestäni tärkein tehtäväni on yhdistää asioita ja henkilöitä sekä tuoda näkyväksi erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia – molemmat organisaatiot ovat isoja toimijoita, eikä esimerkiksi oikean henkilön löytäminen ole aina […]

Blogi

4.11.2019 12:00

Sote-sopan keittoon tarvitaan järjestölusikka!

Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa -ohjelman maakunnallisilta hankkeilta ei puutu näkemystä siitä, miten järjestölähtöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö tulisi valtakuntamme rakenteisiin ja palvelusisältöihin valjastaa. Edellisessä tapaamisessamme hahmottelimme Tulevaisuuden sotekeskus -yhteistyön onnistumisen edellytyksiä ja mietimme jälleen kerran sitä, miten ihmeessä muutostyössä osattaisiin käyttää ohjelmamme antimia yhteisen sote-sopan keittoon. Puurot, vellit ja keittäjät Rinteen hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena […]

Blogi
johtaja, varapääsihteeri

31.10.2019 09:30

Sote-muutos on sote-uudistusta suurempi juttu – Huomioita Järjestöjen sote-tulevaisuus -kiertueelta, osa 2/2

Järjestimme yhdessä STEAn kanssa Järjestöjen sote-tulevaisuutta luotaavan kiertueen elo-syyskuussa. Tässä lisää pohdintaani matkan varrelta, tästä pääset blogin osaan 1/2. Puuttuva palanen – sote-uudistus Vielä Järjestöjen sote-tulevaisuus -kiertueen alussa katsoin ja pohdin järjestöjen sote-tulevaisuutta hyvin vahvasti sote-uudistuksen läpi: Miten sote-järjestöjen asema määrittyy suhteessa palvelujen järjestäjiin ja kuntien hyte-työhön? Millaisilla toimintatavoilla selkeytämme työn- ja vastuunjakoa sote-toimijoiden välillä? […]