Vad är Forums roll i att stödja civilsamhället?


Etusivu / Blogi / Vad är Forums roll i att stödja civilsamhället?

I början av 1990-talet pågick en utredning av den svenska socialtjänsten. Eftersom utredningen inte tog alls tog upp frågor av vad det svenska civilsamhället gjorde när det gäller sociala frågor, så valde ett antal organisationer att bilda en svensk intresseorganisation för socialt arbete som grundades på civilsamhällets organisationer. Det blev Forum – idéburna organisationer med social inriktning (www.socialforum.se)

Forums uppdrag är, enkelt uttryckt, att göra det lättare för föreningarna och de ideella organisationerna att gör det de gör. För att göra det gör vi en rad olika saker ( se nedan) men vi försöker också ha ett levande utbyte med liknande aktörer i olika länder. Vi har en löpande dialog med flera nordiska paraplyer, och utbyter erfarenheter med såväl Europeiska som globala organisationer.

Vad betyder egentligen civilsamhället för Sverige?

Civilsamhället – som är det begrepp som används oftast i Sverige – är en central del av vårt samhälle. De 251 000 organisationer som Sverige har spelar en viktig roll varje dag för de människor som bor i landet, och mycket av det som idag räknas till svensk välfärdsstat är från början utvecklat som lösningar inom civilsamhället. Majoriteten av allt som görs i civilsamhället görs inte av anställda, utan av frivilliga. I Sverige engagerar sig 53% av den vuxna befolkningen i frivilligt arbete via organisationerna – och de gör det i genomsnitt 16 timmar per månad! Det frivilliga engagemanget motsvarar 380 000 helårsarbeten i Sverige.

Det svenska civilsamhället är rikt, självständigt och kreativt. Och det spelar en viktig roll i demokratin och i förmågan att hitta lösningar på olika samhällsproblem. 79% av alla svenskar över 16 år är medlemmar i minst en förening, och det svenska civilsamhället når därmed över 25 miljoner medlemskap. På en befolkning av 10 miljoner är det mycket viktigt, och helt centralt inför framtiden.

Vad gör Forum?

Forums uppdrag är brett och rör sig inom många olika kunskapsområden. Vi ska arbeta med

När det gäller opinionsbildning så är Forums uppdrag att försök påverka politiken för att förbättra förutsättningarna för civilsamhället. Grundtanken är att civilsamhället ska ses som den helt centrala delen av samhället den är, och grundläggande för såväl välfärd som demokrati. Inom området opinionsbildning så för vi en rad debatter, skriver remisser på statliga utredningar, har regelbundna möten med politiken och myndigheterna etc.

Inom området kunskapsutveckling ingår också många olika delar; att ta fram kunskaper om vad civilsamhället bidrar till, sprida lärdomar från forskning, och medverka i rader av olika utbildningar. Men lika ofta handlar det om att driva och vara del av olika kunskapsprojekt – som migration, våldsbejakande extremism, diakoni, samverkansformer etc.

Olika typer av verksamhetsstöd är viktigt för oss, och grundtanken här är att driva saker som går över organisationsgränserna på olika sätt, och som utgör ett stöd för dem. Idag har vi följande verksamhetsstöd:

Forum har regelbunden kontakt med flera nordiska paraplyer och är mycket glada över den kontakt som etablerats med Soste i Finland.

Heidi Sandberg
Heidi Sandberg

Heidi Sandberg
Sakkunnig för idéburen organisering på Socialforum i Sverige
heidi.sandberg(at)socialforum.se