Skip to content

Vahva ja vaikuttava sote-järjestöjen yhteisö

9.4.2019 14.45

Sote-järjestöt
Väkevästi yhdessäKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Vahva ja vaikuttava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisö on kaikkien sote-järjestöjen etu. SOSTE on toiminut reilut seitsemän vuotta. Sinä aikana SOSTEn sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttamistyö ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi on kehittynyt ja vahvistunut. Esimerkiksi edellisen hallituskauden aikana annoimme yli 200 lausuntoa ja olimme eduskunnassa kuultavana kymmeniä kertoja. Toimme sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmia esiin eri työryhmissä ja neuvottelukunnissa satoja kertoja. Niin ikään satoja kertoja kokosimme sote-järjestöjä yhteen ja tekemisen äärelle eri verkostoihin, seminaareihin ja koulutuksiin. Saimme aikaan muutoksia lakiesityksiin ja lainsäädäntöön.

Yhteisön keskinäinen tuki arvokasta

Edellä kerrottu ei olisi onnistunut ilman meitä kaikkia, koko sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisöä. Kehitettävää on toki edelleenkin. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykseen (TVS) keräämämme palautteen perusteella näkyvyyttä, keskustelunavauksia ja yhdessä tekemistä on vieläkin lisättävä eri tavoin. Siihen tarvitaan kaikkia sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja yhteisön keskinäistä tukea.

Työt vaihtuvat, yhteistyö jatkuu

Olemme kaikki yhdessä tahoillamme ja omista näkökulmistamme rakentamassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisöä ja vaikuttamassa siihen, kuinka vahva se on. Ennen kaikkea olemme yhdessä huolehtimassa siitä, että edustamiemme ihmisryhmien – usein heikoimmassa olevien – ääni, osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat. Tässä tarvitaan sekä SOSTEn yleisempää ja kokoavaa roolia että kaikkien sote-järjestöjen eritysosaamista.

Oma roolini muuttuu vaihtaessani työpaikkaa ja tarkastelunäkökulmaa sote-järjestöjen yhteisön sisällä. Siirryn toukokuun alusta alkaen Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäälliköksi. Kiitos kuluneista SOSTE-vuosista kaikille kollegoille SOSTEssa ja sote-järjestöissä. Yhteinen työ jatkuu!

Aki Siltaniemi
edunvalvontapäällikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Väkevästi yhdessä -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
pääsihteeri

27.10.2020 12:13

Rahat pois rakenteista?

Kansalaisyhteiskunta Kuluvana syksynä on jälleen käyty hieman isommilla kierroksilla keskustelua veikkausvoittovaroista ja niiden käytöstä. Osa keskustelijoista on jo pitkään vaatinut, ettei Veikkauksen tuottoa tulisi käyttää nykyisiin toimintoihin, vaan siirtää se yleiskatteiseen budjettiin. Osa on tätä mieltä periaatteellisista syistä, osa kuvittelee, että julkinen intressi tuottoon näin vähenisi ja pelihaittoja voitaisiin näin tehokkaammin vähentää. Harva on esittänyt perusteluja, miksi jälkimmäinen […]

Blogi
pääsihteeri

18.2.2020 10:00

Kansalaisyhteiskunta tärkeä puheissa – säädösten valmistelussa marginaalissa

Kansalaisyhteiskunta Puolueet, jotka istuivat Juha Sipilän hallituksen aikana oppositiossa, pitivät ennen viime kevään eduskuntavaaleja ääntä siitä, että Sipilän hallitus valmisteli lakeja kapea-alaisesti. Oppositiopuolueet tukivat kansalaisjärjestöjen laajaa osallisuutta ja halusivat ihmisten – palveluiden ja sosiaaliturvan käyttäjien – äänen kuuluviin. Oppositiopuolueet halusivat parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä ja keventää byrokratiaa. Tämä henki jatkui vaalien yli, Antti Rinteen ja myös Sanna […]

Blogi
pääsihteeri

11.2.2020 13:30

Järjestöt tarvitsevat yhteistyötä muuttuvassa sotessa – miten se organisoidaan?

Järjestöille SOSTE on koordinoinut muutaman vuoden laajaa hankekokonaisuutta, Järjestö 2.0:aa, joka on tarjonnut järjestöille jokaisessa maakunnassa tukea maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumisessa ja vaikuttamisessa. Lähtiessään aikanaan hakemaan tätä koordinaatiohanketta SOSTE teki selkeän poikkeuksen: tämä on ainut raha-automaatti- tai veikkausvoittovaroin rahoitettu hanke, jota SOSTE on hakenut. Haasteena hajanaiset tavoitteenasettelut Hankekokonaisuus oli SOSTEn näkökulmasta alusta alkaen haasteellinen. Itsenäiset maakuntahankkeet […]