Skip to content

Vahva ja vaikuttava sote-järjestöjen yhteisö

9.4.2019 14.45

Sote-järjestöt
Väkevästi yhdessäKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Vahva ja vaikuttava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisö on kaikkien sote-järjestöjen etu. SOSTE on toiminut reilut seitsemän vuotta. Sinä aikana SOSTEn sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttamistyö ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi on kehittynyt ja vahvistunut. Esimerkiksi edellisen hallituskauden aikana annoimme yli 200 lausuntoa ja olimme eduskunnassa kuultavana kymmeniä kertoja. Toimme sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmia esiin eri työryhmissä ja neuvottelukunnissa satoja kertoja. Niin ikään satoja kertoja kokosimme sote-järjestöjä yhteen ja tekemisen äärelle eri verkostoihin, seminaareihin ja koulutuksiin. Saimme aikaan muutoksia lakiesityksiin ja lainsäädäntöön.

Yhteisön keskinäinen tuki arvokasta

Edellä kerrottu ei olisi onnistunut ilman meitä kaikkia, koko sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisöä. Kehitettävää on toki edelleenkin. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykseen (TVS) keräämämme palautteen perusteella näkyvyyttä, keskustelunavauksia ja yhdessä tekemistä on vieläkin lisättävä eri tavoin. Siihen tarvitaan kaikkia sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja yhteisön keskinäistä tukea.

Työt vaihtuvat, yhteistyö jatkuu

Olemme kaikki yhdessä tahoillamme ja omista näkökulmistamme rakentamassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisöä ja vaikuttamassa siihen, kuinka vahva se on. Ennen kaikkea olemme yhdessä huolehtimassa siitä, että edustamiemme ihmisryhmien – usein heikoimmassa olevien – ääni, osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat. Tässä tarvitaan sekä SOSTEn yleisempää ja kokoavaa roolia että kaikkien sote-järjestöjen eritysosaamista.

Oma roolini muuttuu vaihtaessani työpaikkaa ja tarkastelunäkökulmaa sote-järjestöjen yhteisön sisällä. Siirryn toukokuun alusta alkaen Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäälliköksi. Kiitos kuluneista SOSTE-vuosista kaikille kollegoille SOSTEssa ja sote-järjestöissä. Yhteinen työ jatkuu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Väkevästi yhdessä -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
pääsihteeri

2.4.2019 15:00

Lakisuma odottaa purkamista

Sosiaali- ja terveysministeriöön pöydälle tai eduskunnan valiokuntien sote-ruuhkiin jäi paljon ihmisten hyvinvoinnin kannalta olennaista lainsäädäntöä. On tärkeää, että esimerkiksi asiakasmaksujen uudistuksen ja monen muun osalta kyetään etenemään ripeästi vaalien jälkeen. Jatkossa olisi hyödyllistä välttää muutoin toteuttamiskelpoisen lainsäädännön kytkemistä isoihin reformeihin, nyt meni pesuveden mukana useampia jälkeläisiä. Sote- ja maku-lainsäädäntöpaketit Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi […]

Blogi

8.3.2019 13:37

Visioita reilummasta Suomesta

Yhdessä me olemme enemmän.  Siitä lähti ajatukseni keräämälleni kokoelmalle, joka tänään naistenpäivän kunniaksi julkaistaan. Kokoelman visioista reilumman Suomen puolesta. Halusin koota yhteen vahvan joukon vaikuttajia ja päättäjiä, joilla tiedän olevan näkemystä ja valtaa tehdä Suomesta reilumpi paikka. Useimmat sanoivat ilokseni pyyntöön tahdon. Mukana ovat esimerkiksi presidentti Tarja Halonen, eduskunnan puhemies Paula Risikko, Espoon piispa Kaisamari […]

Blogi
pääsihteeri

5.2.2019 10:26

Voittoa tavoitellen vai tarkoitusta toteuttaen?

Viime viikkoina on keskusteltu paljon yksityisen tuotannon soveltuvuudesta hyvinvointipalveluihin. Usein keskustelijat ovat niputtaneet kevyellä otteella kaikki ei-julkiset toimijat samaan laariin. Itse pidän hyvin olennaisena erona sitä, millä motivaatiolla palveluja tuotetaan. Pisin hyvinvointipalvelujen historia Suomessa on voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä ja säätiöillä. Niiden historia saattaa olla jopa pidempi kuin julkisen toimijan, kuten kunnan. Myöhemmin osa palveluista on saatettu ottaa kunnan […]