Vahva ja vaikuttava sote-järjestöjen yhteisö


Etusivu / Blogi / Vahva ja vaikuttava sote-järjestöjen yhteisö

Vahva ja vaikuttava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisö on kaikkien sote-järjestöjen etu. SOSTE on toiminut reilut seitsemän vuotta. Sinä aikana SOSTEn sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttamistyö ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi on kehittynyt ja vahvistunut. Esimerkiksi edellisen hallituskauden aikana annoimme yli 200 lausuntoa ja olimme eduskunnassa kuultavana kymmeniä kertoja. Toimme sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmia esiin eri työryhmissä ja neuvottelukunnissa satoja kertoja. Niin ikään satoja kertoja kokosimme sote-järjestöjä yhteen ja tekemisen äärelle eri verkostoihin, seminaareihin ja koulutuksiin. Saimme aikaan muutoksia lakiesityksiin ja lainsäädäntöön.

Yhteisön keskinäinen tuki arvokasta

Edellä kerrottu ei olisi onnistunut ilman meitä kaikkia, koko sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisöä. Kehitettävää on toki edelleenkin. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykseen (TVS) keräämämme palautteen perusteella näkyvyyttä, keskustelunavauksia ja yhdessä tekemistä on vieläkin lisättävä eri tavoin. Siihen tarvitaan kaikkia sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja yhteisön keskinäistä tukea.

Työt vaihtuvat, yhteistyö jatkuu

Olemme kaikki yhdessä tahoillamme ja omista näkökulmistamme rakentamassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisöä ja vaikuttamassa siihen, kuinka vahva se on. Ennen kaikkea olemme yhdessä huolehtimassa siitä, että edustamiemme ihmisryhmien – usein heikoimmassa olevien – ääni, osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat. Tässä tarvitaan sekä SOSTEn yleisempää ja kokoavaa roolia että kaikkien sote-järjestöjen eritysosaamista.

Oma roolini muuttuu vaihtaessani työpaikkaa ja tarkastelunäkökulmaa sote-järjestöjen yhteisön sisällä. Siirryn toukokuun alusta alkaen Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäälliköksi. Kiitos kuluneista SOSTE-vuosista kaikille kollegoille SOSTEssa ja sote-järjestöissä. Yhteinen työ jatkuu!

Aki Siltaniemi
edunvalvontapäällikkö