Skip to content

Vakuutuslääkäritoimintaa kehitetään neuvottelukunnassa – mitä järjestöt tavoittelevat ja mitä jäi käteen viime kaudelta?

1.10.2021 8.30

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysHyvinvointi ja terveysJärjestöilleSote-järjestöt

Vakuutuslääkäritoimintaa on kehitetty jo useammalla hallituskaudella. Edelliset kolme vuotta vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukuntaa luotsasi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Kesällä kapula siirtyi hänen seuraajalleen Hanna Sarkkiselle. Neuvottelukunnan uusi kausi on asetettu ajalle 3.5.2021–-30.4.2024.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat edustettuina neuvottelukunnassa neljän järjestön voimin:

 • SOSTE
 • Aivovammaliitto
 • Invalidiliitto
 • Suomen Kuluttajaliitto

Usean järjestön mukanaolo on tarpeellista, sillä järjestöt kuulevat ihmisiltä toiminnan herättämästä epäluottamuksesta ja kohtuuttoman pitkistä päätöksenteon vaiheista erityisesti valitusprosesseissa. Korvausratkaisut ovat ihmisten elämän ja toimeentulon kannalta keskeisiä sekä vaikutuksiltaan pitkäkestoisia, usein koko loppuelämän mittaisia. Toiminnan kehittäminen on kuitenkin ollut hidasta ja haastavaa.

Mitä jäi käteen viime kaudelta?

Vuonna 2018 eduskunnan käsiteltäväksi nousi kansalaisaloite, jossa vaadittiin muun muassa vakuutus- ja eläkelaitoksilta poistettavaksi mielivaltainen oikeus kumota hoitavan lääkärin lausunto. Aloite hylättiin. Sen seurauksena eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuitenkin edellytti, että hallitus valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi.

Esitystä työstettiin neuvottelukunnassa, joskin työstäminen oli hyvin virkamieslähtöistä ja järjestöjen vaikuttamismahdollisuudet sisältöihin käytännössä rajalliset. Hallituksen esitys annettiin 2020, ja se sisältää vaatimuksen muun muassa parantaa päätösten perusteluja. Lisäksi se asettaa asiantuntijalääkärin antamalle lausumalle entistä vahvemman muotovaatimuksen. Selkeästi kirjatut perustelut ovat hakijoiden kannalta ehdottomasti hyvä asia. Ihmisten oikeusturvan kannalta merkittävimmät uudistukset jäivät kuitenkin tekemättä.

Jatkon kannalta myönteinen asia on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä saatu kirjaus siitä, että vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen jatkotyössä arvioidaan muun muassa mahdollisuus korvausprosessissa erikoislääkärin asiantuntemuksen käyttämisestä tapauskohtaisesti. Tämä on yksi järjestöjen esiin nostamista vakuutusasioista, mikä herätti vilkasta keskustelua sekä kannatusta valiokuntakuulemisessa joulukuussa.

Järjestöjen tavoitteita uudelle kaudelle

Neuvottelukunnan uusi kausi käynnistyi syyskuussa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen johdolla. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin eduskunnan valiokuntalausumaa oikeudesta konsultoida korvausprosessissa tapauskohtaisesti erikoislääkäriä, joka tuntee hakijan sairauden tai vamman. Järjestöt valmistelivat asiasta yhteisen esityksen. Asia ei saanut varauksetonta kannatusta, vaan neuvottelukunnan jäsenten näkemykset jakautuivat. Vakuutuslaitoksia ja asiantuntijalääkäreitä edustavat katsoivat, että nykyiset korvattavuusratkaisujen tekemistavat eläkeyhtiöissä ovat jo nyt riittävän moniammatilliset ja hyvin toimivat. Siksi konsultointioikeuden kirjaaminen lakiin ei kaikkien mielestä olisi tarpeellista.

Järjestöt toivovat kaikesta huolimatta asian etenevän. Konsultointi parantaisi yksilön oikeusturvaa esimerkiksi sairauksien ja vammojen tai niiden hoitojen aiheuttamien myöhäis- ja haittavaikutusten korvattavuuden selvittämisessä.

Järjestöt toivovat tällä kaudella edistettävän monia muitakin asioita, jotka parantaisivat vakuutettujen asemaa. Tällaisia ovat muun muassa:

 • kielteisen päätöksen saaneiden asiakasohjaus
 • lääkärien kouluttaminen sosiaaliturvaan liittyvistä asioista ja
 • vaikeasti hahmotettavaan muutoksenhakujärjestelmään liittyvät asiat

Neuvottelukunnan tulee yhteistyössä eri osapuolia kuunnellen edelleen kehittää toiminnan läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä.

 

Anu Aalto ja Päivi Opari kasvokuvissa.Kirjoittajat ovat SOSTEn edustajia vakuutuslääkäritoimintaa kehittävässä neuvottelukunnassa.

Anu Aalto, lakimies, Neuroliitto
anu.aalto@neuroliitto.fi
Päivi Opari, erityisasiantuntija, SOSTE
paivi.opari@soste.fi

Kommentit

 1. Liisa J sanoo:

  Ei ole yllättävää, että tahot joiden toimintaan halutaan muutosta, eivät halua muutosta.

  Varsinkin potilaiden, joiden suurin invalidisoiva tekijä on krooninen kipu, on tärkeää saada konsultoida kivunhoidon erityispätevyyden omaavaa lääkäriä. Kivunhoitoon erikoistuneita lääkäreitä on vakuutusyhtiössä vähän ja tällöinkin he eivät aina kohtaa oikeita potilaita.

  Näin karrikoiden sanottuna; potilaana on helpompi uskoa asiansa erikoislääkäriä jonka kohtaa kasvotusten, kuin tuntematonta hammaslääkäriä, joka polviasiassa antaa ratkaisun paperilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

19.10.2021 09:02

En hektisk höst för Järjestöjen sote-muutostuki – det kommande välfärdsområdesvalet innebär arbete för hela organisationsfältet

Aluevaalit Hösten är redan långt hunnen och nu framskrider vårdreformen i de nya välfärdsområdena i olika delar av landet. Projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som bildats av SOSTE och regionala organisationspartners syntes under sommaren, efter att vårdreformens lagpaket godkänts, i insändarspalterna i olika regionala tidningar. Arbetet med att säkra organisationernas roll i Finland efter vårdreformen har fortsatt aktivt […]

Blogi
hankepäällikkö

19.10.2021 09:00

Järjestöjen sote-muutostuella vilkas syksy – tulevissa aluevaaleissa riittää työsarkaa koko järjestökentälle

Aluevaalit Syksy on ehtinyt pitkälle, ja sote-uudistus etenee nyt uusilla hyvinvointialueilla eri puolilla maata. SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki näkyi kesällä heti sote-lakipaketin hyväksymisen jälkeen mielipidekirjoituksin useissa maakuntalehdissä. Työ järjestöjen roolin varmistamiseksi sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa on jatkunut kiivaana myös sen jälkeen. Elokuun lopulla järjestimme liki 400 osallistujalle webinaarin hyvinvointialueiden valmistelun käynnistymisestä. Lue lisää: Sote-uudistusta […]

Blogi

14.10.2021 10:00

Järjestöt kaipaavat kohdennettua sote-tietoa, malliesimerkkejä ja oikea-aikaista osallistumista

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuen Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaarissa pureuduttiin siihen, miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa. Webinaarissa oli noin 400 osallistujaa, joten se oli myös oiva tilaisuus kerätä tietoa laajalta joukolta. Puheenvuorossamme pyysimme osallistujilta palautetta sitä, mitä järjestötoimijat toivovat Järjestöjen […]