Vihreiden Maria Ohisalo: Köyhyyden poistaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat politiikan tärkeimmät tehtävät

Maria Ohisalo on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin. Kuvan vieressä myös tunniste #eduskuntavaalit2023.

Etusivu / Blogi / Vihreiden Maria Ohisalo: Köyhyyden poistaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat politiikan tärkeimmät tehtävät
Banneri, jossa lukee #eduskuntavaalit2023, eduskuntapuolueiden blogisarja.

Köyhyyden vähentäminen ja toimiva hyvinvointivaltion turvaverkko ovat vihreän politiikan ytimessä. Venäjän julman hyökkäyssodan aiheuttama elinkustannusten nousu uhkaa ajaa monia ihmisiä köyhyyteen. Seuraavalla hallituskaudella on pidettävä huolta siitä, että etenkin kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä tuetaan nousevien elinkustannusten keskellä. Koronakriisin jälkihoito tulee myös olemaan tärkeässä roolissa. Haluamme rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa ihminen ja ympäristö voivat hyvin.

Askeleet kohti perustuloa korjaavat repaleista sosiaaliturvaa

Sosiaaliturvan tehtävä on nostaa ihmisiä pois köyhyydestä ja toimia turvaverkkona, kun elämäntilanteet muuttuvat äkisti. Viime vuosien kriisit ovat paljastaneet Suomen sosiaaliturvajärjestelmän pirstaleisuuden. Repaleinen sosiaaliturva on päivitettävä tämän päivän tarpeisiin. Vihreät ovat jo pitkään ajaneet perustuloa, joka vähentäisi sosiaaliturvan kannustinloukkuja ja tekisi siitä joustavamman ja paremmin yhteensovitettavan erilaisten elämäntilanteiden kanssa.

Puolueet ovat juuri päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että seuraavalla hallituskaudella perusturvaetuudet yhdistetään yhdeksi perusturvaetuudeksi. Tämä on merkittävä askel kohti perustuloa. Lisäksi valtiovarainministeriössä valmistellaan Vihreiden esityksestä energiarahaa. Tämä perustulomainen etuus voitaisiin kohdentaa tulotasojen tai esimerkiksi alueiden mukaisesti siinä missä nyt erilaisia sähkötukia on valunut myös erittäin hyvätuloisille.

Näiden toimien lisäksi köyhyyttä on vähennettävä myös heti käyttöön otettavilla keinoilla, kuten korottamalla perusturvaa ja vähentämällä tukiin ja etuuksiin liittyvää byrokratiaa.

Turvataan kaikille yhdenvertaiset palvelut

Suomalaisen hyvinvointivaltion keskeinen lupaus on, että ihmiset saavat tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita elämäntilanteestaan, tuloistaan ja asuinpaikastaan riippumatta. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin kasvaneet ja hoitovelkaa on kasautunut.

Vihreät haluaa alentaa sote-palveluiden asiakasmaksuja ja yhdistää terveysmenojen maksukattoja. Hoivapalveluiden kriisi on ratkaistava. Se vaatii julkisten peruspalveluiden vahvistamista, jotta kukaan ei putoa avun ulkopuolelle. Lasten ja perheiden ongelmiin on tartuttava varhaisessa vaiheessa ja apua tarjottava nopeasti. Kasvaneisiin mielenterveysongelmiin on puututtava turvaamalla riittävät mielenterveyspalvelut ja puuttumalla ongelmien juurisyihin. Yhteiskuntaamme on muutettava vähemmän suorituskeskeiseksi.

Taloutta ja työllisyyttä on uudistettava samalla kun puutumme tulo- ja varallisuuserojen kasvuun

Talouden on tuettava ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä istuttava ympäristön kantokyvyn asettamiin rajoihin. Yhteiskunnan eriarvoisuutta on vähennettävä tulo- ja varallisuuseroja kaventamalla. Heikoimmassa asemassa olevilta tai yhteiskunnan tulevaisuuden eväistä, kuten koulutuksesta, ei pidä leikata.

Sen sijaan on leikattava esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia ja tilkittävä veropohjan aukkoja. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn sijaan kestämätöntä kulutusta suitsiviin veroihin. Esimerkiksi laaja-alainen terveysvero ohjaisi terveellisempään ruokavalioon ja toisi tuloja valtion kassaan sen sijaan, että leikkaisimme koulutuksesta tai sosiaaliturvasta.

Panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä vihreisiin investointeihin maksavat itsensä takaisin ja luovat pohjaa tulevaisuuden menestykselle. Osa- ja täsmätyökykyisten tukea ja palveluita on parannettava, jotta he voivat olla mukana työelämässä ja -yhteisöissä kykyjensä mukaisesti. Poistamalla kannustinloukkuja, puuttumalla työikäisten mielenterveysongelmiin ja helpottamalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista nostamme suomalaisten työllisyyden entistä korkeammalle.

Ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisujen on oltava oikeudenmukaisia

Planeetan kokoisesta arjesta on tehtävä kaikille mahdollista. Ilmastotoimien kustannukset eivät saa kaatua heikoimmassa asemassa olevien niskaan tai ihmisille, joilla ei todellisuudessa ole mahdollisuutta valita kestävämpää vaihtoehtoa.

Äkillisen elinkustannusten nousun keskellä tukia on kohdennettava niitä eniten tarvitseville, eivätkä ne saa rankaista siitä, että ihminen on esimerkiksi onnistunut säästämään sähköä. Siksi Vihreiden esittämän energiarahan kaltaiset kohdennettavat tuet ja perusturvan ylimääräiset korotukset ovat hyviä keinoja auttaa ihmisiä.

Maria Ohisalo
ympäristö- ja ilmastoministeri, Vihreiden puheenjohtaja
maria.ohisalo@eduskunta.fi
https://www.mariaohisalo.fi/


Puolueiden blogisarja: Miten tulevaisuuden hyvinvointi tehdään?
Kevään eduskuntavaaleissa päätetään hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuudesta. SOSTEn vaaliblogisarjassa puolueet kertovat keinonsa hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi seuraavalla hallituskaudella. Miten taataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja pidetään huolta niistä, joiden ääni ei kuulu? Miten turvataan ihmisten riittävä toimeentulo, ja miten työmarkkinat huomioivat heidät, jotka eivät pysty kokoaikatyöhön tai joiden työkyky on heikentynyt? Miten ilmastokriisiä torjutaan oikeudenmukaisesti? Mikä on sote-järjestöjen rooli hyvinvointiyhteiskunnassamme? Blogisarja alkaa 1.2.2022 ja jatkuu vaaleihin asti. Kirjoitusten järjestys on arvottu.