Skip to content

Viktigt med trygga kurser i dessa utmanande tider

20.11.2020 9.00

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvoivat ihmisetKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuOnneksi on jokuHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Psykosociala förbundets anpassningskurs- och rådgivningsverksamhets syfte är att stöda deltagarnas rehabiliterings- och återhämtningsprocess genom gruppbetonad aktivitet, samt erbjuda kamratstöd. Genom vår verksamhet vill vi erbjuda möjlighet att finna extra kraft i återhämtningen, genom våra kurser. Ett mycket bra komplement som ger möjlighet att träffas i grupp och utbyta tankar, erfarenheter med personer som befinner sig i liknande situation och har erfarenheter av psykisk ohälsa.

I vår verksamhet har ca 110 personer deltagit årligen i 8 olika kurser som ordnats på olika orter i Finland som ett förlängt veckoslut, torsdag-söndag. För våra deltagare har det varit en fin möjlighet att få ett avbrott i vardagen. Våra kurser är avgiftsfria och genom detta sätt stärker vi jämlikheten för personer som kan befinna sig i en utmanande ekonomisk situation.

Pandemiutmaningen för en utsatt målgrupp

Vår utmaning under våren var att vi blev tvungna att boka om några kurser, som senarelades till hösten på grund av Covid-19. Att ordna riksomfattande kurser som innebär att deltagarna kommer från många håll i Svenskfinland har också varit en utmaning. Avbokningar till kurserna har kommit i sista minuten på grund av rädslor för smittspridning i samband med resan till och från kursen. Ser vi på våra ansökningar så har de minskat med 11,5 procent från 2019, vilket är ett tecken på pandemins effekter.

Det har ändå funnits en tacksamhet från kursdeltagarna över att kurserna ordnats i dessa tider. Många upplever att sociala sammanhang har varit få och en känsla av isolering och ensamhet har varit påtaglig. Dessa tider innebär en hög risk för många människor, speciellt för dem som sedan tidigare inte haft så mycket socialt sammanhang, som lätt blir ännu mera ensamma och isolerade.

Vi på Psykosociala förbundet har upplevt att det är viktigt att kunna erbjuda kurserna trots dessa utmanande tider, och här vill jag citera Kristian Wahlbecks, utvecklingsdirektör på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, uttalande i Yle ”den psykiska ohälsan kan bli epidemins tredje våg” och med anledning av detta vill vi ge stöd till dem som behöver det, att våga gå på kurser – kurser som är coronasäkra, anpassade och trygga och som stärker vår psykiska hälsa.

Vi bör fortsätta främja vår psykiska hälsa, trots utmanande tider

Här är några tips, som vi alla kan sträva efter, för att främja den psykiska hälsan:

  • Det är viktigt att fortsätta hålla kontakt med varandra, med nära och kära.
  • Prata om känslor och tankar med andra.
  • Håll fast vid dagliga rutiner och dygnsrytmen.
  • Vistas mycket ute och gärna i naturen.
  • Bli uppmärksammade på hur mycket vi sätter energi på att följa med. pandemin, begränsa detta flöde för oss själva så vi inte påverkas för negativt.
  • Sätt fokus på det som är positivt.

Rintakuvassa hymyilee Ann-Charlott Rastas.

 

Ann-Charlott Rastas
Rehabiliteringschef/projektledare
ann-charlott.rastas(at)fspc.fi
Psykosociala förbundet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

8.7.2021 12:15

Sote-uudistus etenee kohti toimeenpanoa – järjestöillä edessä vaikuttamisen syksy

Sosiaali- ja terveyspalvelut Mennyt kevät on ollut vilkasta aikaa sote-vaikuttamisen kentällä. Järjestöjen sote-muutostuki on tehnyt omaa työsarkaansa tunnetuksi muun muassa valtakunnallisilla foorumeilla ja SOSTEn järjestöverkostoissa. Muutostuen koordinaation väki on tavannut sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä, jotka vastaavat sote-uudistuksen toimeenpanon alueellisesta valmistelusta. Muutostuesta on myös edustus esimerkiksi yhdyspintojen valmisteluryhmässä, minkä lisäksi koko muutostuen joukkue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Työkykyohjelman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väen kanssa. Aluetyön rooli kasvaa, järjestöjen ja julkisen yhteistyössä vielä parannettavaa Sote-uudistus meni […]

Blogi

29.6.2021 09:00

Käsitteillä on väliä – tarveharkinnan voi ymmärtää monella tavalla

Sosiaaliturvauudistus Sosiaalibarometri 2021:ssä selvitettiin vastaajien näkemyksiä siitä, miten asumistukijärjestelmää pitäisi uudistaa. Näkemyksiä kysyttiin sote-johtajilta, Kelan esihenkilöiltä ja sosiaalityöntekijöiltä. Heiltä tiedusteltiin näkemyksiä erilaisiin väittämiin koskien muun muassa asumistuen tasoa, tuen yksilökohtaiseksi muuttamista ja asumistuen tulorajojen nostamista. Yksi väittämistä kuului ”Asumistukeen tulisi lisätä tarveharkintaa”. Etuuksissa tarveharkinnalla tarkoitetaan niitä kriteerejä, joiden perusteella etuus myönnetään. Esimerkiksi hakijan omat, puolison tai […]

Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

23.6.2021 12:15

Nukkuvien puolue voitti kuntavaalit. Mitä on käymässä demokratialle?

Kuntavaalit Kuntavaalit käytiin korona-ajan vaaleina, kertaalleen siirrettyinä. Ajankohdaksi valikoitui kesäkuinen sunnuntai. Osalle puolueista vaalien siirto antoi mahdollisuuden kasvattaa ehdokasmääriään. Tulosten perusteella vaaleissa nähtiin oikeisto-vasemmistoblokin välinen taistelu, joka päättyi kokoomuksen voittoon. Hallituspuolueiden suosio laski ja oppositiopuolueet paransivat kannatustaan. Ylivoimaisesti suurin voittaja oli kuitenkin nukkuvien puolue. Kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli sodan jälkeisen historian huonoin, 55,1 prosenttia. Luku on pysäyttävä. […]