Viktigt med trygga kurser i dessa utmanande tider


Etusivu / Blogi / Viktigt med trygga kurser i dessa utmanande tider

Psykosociala förbundets anpassningskurs- och rådgivningsverksamhets syfte är att stöda deltagarnas rehabiliterings- och återhämtningsprocess genom gruppbetonad aktivitet, samt erbjuda kamratstöd. Genom vår verksamhet vill vi erbjuda möjlighet att finna extra kraft i återhämtningen, genom våra kurser. Ett mycket bra komplement som ger möjlighet att träffas i grupp och utbyta tankar, erfarenheter med personer som befinner sig i liknande situation och har erfarenheter av psykisk ohälsa.

I vår verksamhet har ca 110 personer deltagit årligen i 8 olika kurser som ordnats på olika orter i Finland som ett förlängt veckoslut, torsdag-söndag. För våra deltagare har det varit en fin möjlighet att få ett avbrott i vardagen. Våra kurser är avgiftsfria och genom detta sätt stärker vi jämlikheten för personer som kan befinna sig i en utmanande ekonomisk situation.

Pandemiutmaningen för en utsatt målgrupp

Vår utmaning under våren var att vi blev tvungna att boka om några kurser, som senarelades till hösten på grund av Covid-19. Att ordna riksomfattande kurser som innebär att deltagarna kommer från många håll i Svenskfinland har också varit en utmaning. Avbokningar till kurserna har kommit i sista minuten på grund av rädslor för smittspridning i samband med resan till och från kursen. Ser vi på våra ansökningar så har de minskat med 11,5 procent från 2019, vilket är ett tecken på pandemins effekter.

Det har ändå funnits en tacksamhet från kursdeltagarna över att kurserna ordnats i dessa tider. Många upplever att sociala sammanhang har varit få och en känsla av isolering och ensamhet har varit påtaglig. Dessa tider innebär en hög risk för många människor, speciellt för dem som sedan tidigare inte haft så mycket socialt sammanhang, som lätt blir ännu mera ensamma och isolerade.

Vi på Psykosociala förbundet har upplevt att det är viktigt att kunna erbjuda kurserna trots dessa utmanande tider, och här vill jag citera Kristian Wahlbecks, utvecklingsdirektör på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, uttalande i Yle ”den psykiska ohälsan kan bli epidemins tredje våg” och med anledning av detta vill vi ge stöd till dem som behöver det, att våga gå på kurser – kurser som är coronasäkra, anpassade och trygga och som stärker vår psykiska hälsa.

Vi bör fortsätta främja vår psykiska hälsa, trots utmanande tider

Här är några tips, som vi alla kan sträva efter, för att främja den psykiska hälsan:

Rintakuvassa hymyilee Ann-Charlott Rastas.

 

Ann-Charlott Rastas
Rehabiliteringschef/projektledare
ann-charlott.rastas(at)fspc.fi
Psykosociala förbundet