Visioita reilummasta Suomesta

Jukka Tahvanainen on kirjoittanut vieraskynäblogin.

Etusivu / Blogi / Visioita reilummasta Suomesta

Yhdessä me olemme enemmän. 

Siitä lähti ajatukseni keräämälleni kokoelmalle, joka tänään naistenpäivän kunniaksi julkaistaan. Kokoelman visioista reilumman Suomen puolesta.

Halusin koota yhteen vahvan joukon vaikuttajia ja päättäjiä, joilla tiedän olevan näkemystä ja valtaa tehdä Suomesta reilumpi paikka. Useimmat sanoivat ilokseni pyyntöön tahdon. Mukana ovat esimerkiksi presidentti Tarja Halonen, eduskunnan puhemies Paula Risikko, Espoon piispa Kaisamari Hintikka sekä monet kansanedustajat, vaikuttajat ja järjestöjen johtajat. Mukana on vaikuttajia yli puoluerajojen ja toimialojen. Mielestäni tämä on viesti, että Suomi on yhtenäinen – kiitos, kun olette mukana!

He kertovat jokainen jonkin asian, joka Suomessa täytyy tulevaisuudessa muistaa. Visiot liittyvät meidän kaikkien hyvinvointiin, tasa-arvoon, eriarvoisuuden vähentämiseen, toista kuuntelevaan ja kunnioittavaan keskusteluun ja vihapuheen vähentämiseen. Näistä ideoista paistaa toivo – viisastutaan siis niistä yhdessä ja vaikutetaan siihen, että visiot voivat toteutua.

Suomi on joutunut ratkomaan monia ongelmia, mutta useimmista on aina selvitty yhteistyöllä. Siihen tarvitaan yhtenäistä näkemystä, rintamaa ja yhteistyötä moneen suuntaan.  Suomalainen sisu, kyky tehdä päätöksiä ja kompromisseja ovat ennenkin osoittaneet vahvuutensa asioissa.

Olen SOSTEn hallituksen puheenjohtaja. Meidän tavoitteemme on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. Kestävillä päätöksillä nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jatketaan toiveikasta visiointia yhdessä ja tehdään töitä visioiden eteen.

Ja niin. Naistenpäivän kunniaksi viestinsä kirjoittaneet ovat naisia. Vaikkei pääasia, se oli tarkoituskin.

Jukka Tahvanainen

Sosten hallituksen puheenjohtaja

Tutustu kokoelmaan Visioita reilusta Suomesta


”Reilu Suomi ponnistaa perusarvoista. Ihmisyys, välittäminen ja turvallisuus ovat tulevaisuuden kivijalkoja.”
Paula Risikko, eduskunnan puhemies

”Tasa-arvo on keskeisiä edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Ihmisoikeudet ovat itsessään tärkeitä, mutta ne ovat samalla viisas investointi turvallisen, vakaan ja menestyvän yhteiskunnan kannalta.”
presidentti Tarja Halonen

”Reilu Suomi kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja takaa sen mukaisesti kaikille hoivan, suojan ja ihmisarvoisen elämän.”
Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko

”Reilu Suomi on sellainen, jossa saa olla oma itsensä ja kokee kuuluvansa joukkoon. Reilussa Suomessa luotamme toisiimme, välitämme ja muistamme erityisesti heitä, joiden oma ääni ei kanna kauas. Reilu Suomi on reilu yli sukupolvien ja muistaa myös huomisen lapset.”
Annika Saarikko, perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja

”Reilumpi Suomi, pienemmän puolesta. Kaikilla oikeus turvaan ja hyvään elämään.”
Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri

”Yhdessä voimme kohdata vaikeitakin asioita. Pelko tekee jokaisesta yksinäisen. Avoimella mielellä voi löytää toisesta ihmisestä iloa. Ystävyydestä ja kumppanuudesta rakennetaan tulevaisuuden uskoa!”
Eva Biaudet, kansanedustaja

”Suomi on vauras ja vakaa pohjoismainen yhteiskunta, mutta huono-osaisuuden ylisukupolvisuus huolestuttaa. Kaikilla tulee olla yhtäläiset elämän mahdollisuudet taustasta huolimatta. Toinen vakava ilmiö on elinpiirien eriytyminen. Jos yksi puoli kansasta ei tiedä, millaisessa todellisuudessa toinen puoli elää, katoavat keskinäinen ymmärrys ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Tällainen yhteiskunta on inhimillisesti kestämätön. Tarvitaan yli puoluerajojen sitoutumista siihen, että eriarvoistumisen kehitys pysäytetään.”
Jutta Urpilainen, kansanedustaja

”Reilumpi Suomi antaa kaikille mahdollisuuden koulutukseen. Pääsyä toisen asteen koulutukseen on parannettava, eikä koulutus
saa jäädä perheen varallisuudesta kiinni. Ehdotus toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta
on tärkeä avaus.”
Johanna Karimäki, kansanedustaja

”On reilua, mutta myös oikeudenmukaista, että jokaiselle ihmiselle Suomessa taataan inhimillinen vanhuus. Pidetään huolta, kun omat voimat hiipuvat, autetaan ja tuetaan kun yksin ei enää pärjää. On reilua pitää huolta kaikista Suomen vanhuksista kaikkialla Suomessa. Se on ainoa oikea tie, sillä vanhuus yhdistää meidät kaikki loppujen lopuksi. Olemme kaikki samalla tiellä.”
Arja Juvonen, kansanedustaja

”Asiakkaan perusoikeuksia palvelujen hankinnassa parannettava. Hankintalain rinnalla tulee laissa mahdollistaa Kelan etuuspalvelujen ja erityisryhmien kuntapalvelujen hankinta ilman kilpailutusta rekisteröitymismenettelyyn kautta. Rekisteröityessä palveluntuottajat listautuvat,
mikäli hyväksyvät palvelulle annetut sisältökriteerit ja korvattavan hintatason. Asiakkaat valitsevat heille sopivan palveluntuottajan heille sopivalle ajalle.”
Elli Aaltonen, pääjohtaja, Kela

”Suomalaisen yhteiskunnan eheys on koetuksella. Kahtiajakoa pärjääviin ja syrjäytyviin on
kaikin keinoin jarrutettava. Mahdollisuuksien tasa-arvon on toteuduttava niin koulutuksessa, osallisuudessa, työelämässä ja harrastusmahdollisuuksissa.”
Maija Perho, sosiaalineuvos

”Meidän kaikkien on edistettävä avointa keskusteluilmapiiriä, toisten kohtaamista ja kuuntelemista. Haastamme kaikki suomalaiset kohtaamaan itselle tuntemattomia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kun opimme kuuntelemaan toisiamme, näemme toisemme ihmisinä kaikkine ajatuksinemme, kokemuksinemme, iloinemme ja pelkoinemme, se vie meitä kohti moniäänisempää, kaikkia kunnioittavaa ja yhteistä vastuuta kantavaa Suomea.”
Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti

”Vahvistetaan yhdessä ihmisten voimavaroja pitää arjessa huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Näin saadaan reiluun Suomeen lisää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisten keskinäistä ymmärrystä.”
Kristiina Hannula, johtaja, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

”Toisin kuin aineelliset voimavarat, aineettomat lisääntyvät käytössä. Sote-järjestöissä voi rikastaa ja rakastaa maailmaa reilummaksi hyvinvointia rakentavilla asenteilla, puheilla ja yhdessä tekemisellä.”
Anne Knaapi, varapääsihteeri, SOSTE

“Ett schystare Finland är barnvänligare och respekterar
barnets rättigheter i alla lägen.”
Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

”Reilussa Suomessa palvelut ovat kaikkien käytettävissä, myös digitaalisesti. Kuntaliitossa teemme töitä saavutettavuuden eteen, yhdessä kuntien kanssa.”
Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto

”Reilummassa Suomessa on tilaa lapsille ja nuorille. Perheen perustaminen ja lapsen saaminen ovat yhteinen ilon aihe ja
hyvä uutinen. Työpaikat ovat perheystävällisiä.”
Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto

Reilumpi Suomi ei jätä ketään yksinään selviytymään ja huolehtii siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien kohdalla tasa-arvoisesti.
Hanna Heinonen,toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

”Lapsiystävällinen Suomi on tekoja. Se on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, eriarvoisuuden torjumista ja lasten kuulemista. Sellaisessa Suomessa kaikkien on hyvä elää. Lapsiystävällisessä Suomessa työn ja perheen yhteensovittaminen on helpompaa, lasten saaminen iloinen asia ja yhdessä pidetään huolta niistä, joilla on vaikeampaa. Sellaisessa Suomessa vapaaehtoistoiminta innostaa ja luo luottamusta. Lapsiystävällinen Suomi on reilu, se tekee lapsuutta tukevia päätöksiä ja huolehtii voimavaroista.”
Milla Kalliomaa, pääsihteeri, Mannerheimin lastensuojeluliitto

”Lasten hyvinvointi on kiinni arjen teoista ja päätöksistä. Haluamme, että Suomessa lapset voivat kouluttautua vanhempien varallisuuden sitä estämättä. Ja Suomella on varaa auttaa maailman lapsia, jotka elävät köyhyydessä tai sodan keskellä. Haluamme, ettei yhtäkään lasta jätetä.”
Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry

”Reilummassa Suomessa olemme rakentaneet arkisen ympäristön, jossa jokainen voi omiin tai vanhempien tuloihin katsomatta tehdä sydänterveellisiä arjen valintoja ruokakaupassa ja joukkoruokailussa (alv-reformi ja sydän merkki -ateriat). Reilummassa Suomessa jokainen lapsi voi harrastaa, kaikilla asuinalueilla on mahdollisuus turvalliseen pyöräilyyn ja kävelyyn sekä kohtuuhintaiseen tai ilmaiseen lähiliikuntaan.”
Tuija Brax, pääsihteeri, Sydänliitto ry

”Samoin kuin jalka voi murtua, mieli voi murtua. Mielen sairauksia ei tarvitse eikä pidä hävetä. Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä. Tehdään yhdessä reilumpi Suomi ja turvataan arjen hyvinvointi ja mielenterveys kaikille. Jokainen vauva, lapsi, nuori, vanhempi tai läheinen ansaitsee mahdollisuuden. Jokaisen mielenterveys on arvokas. Ei jätetä ketään yksin.”
Pia Hytönen, toiminnanjohtaja, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFam

”On reilua palkata työhön pätevä ja osaava vammainen työntekijä. Reilua on myös maksaa kaikille samasta työstä sama palkka. Reilua palkkapolitiikkaa on se, että vammaisen euro on 100 senttiä.”
Sari Loijas, pj., Näkövammaisten liitto ja Abilis-säätiö

”On tärkeää, että jokainen voi olla osallisena elämänsä ja koko yhteiskunnan rakentamisessa. Ihminen pitää laittaa päätöksenteon keskiöön.”
Ann Selin, puheenjohtaja, PAM

”Suomi olisi reilumpi, jos kaikilla olisi mahdollisuus kokea, harrastaa ja tehdä taidetta – vaikka asuisi pikkupaikkakunnalla tai tarvitsisi tekemiseensä erityistä tukea.”
Rosa Meriläinen, pääsihteeri, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

”Kasvava eriarvoisuus niin Suomessa kuin Euroopassa uhkaa yhteiskuntiemme rauhanomaista kehitystä, ihmisten välistä solidaarisuutta ja pohjoismaista yhteiskuntamallia. Eriarvoisuuden ja polarisaation vähentäminen on paras tapa turvata niin yhteiskuntarauhaa, demokratiaa kuin tervettä markkinataloutta.”
Gunvor Kronman, toimitusjohtaja, Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Hanaholmen

”Vanhusten ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen tarvitsee nykyistä pontevampia toimia. Ikääntyneillä tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen sekä laadukkaaseen ja riittävään hoivaan sekä heidän tulee saada inhimillistä sekä ihmisarvoista kohtelua.”
Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja, Suvanto ry

”Reilumman Suomen rakentamisessa tarvitaan kunnioittavaa keskustelua. Siinä tärkein taito on kuuntele- – minen – kuunteleminen, jotta ymmärtäisimme paremmin toisiamme, vaikkemme olisikaan samaa mieltä kaikista asioita. Sillä tavalla opimme paremmin ymmärtämään toisiamme ja kasvamme yhdessä ihmisinä.”
Kaisamari Hintikka, Espoon piispa

”Vammaiset ihmiset haluavat tehdä itse omat valintansa. Olemme oman elämämme subjekteja, emme objekteja. Vammaispalvelut mahdollistavat tavallisen juuri itseni näköisen arjen ja elämän. Olisi aika muistaa tämä, sillä vammaispalvelut eivät ole luksusta, vaan pala tavallisen arjen palapelissä.”
Sari Kokko, pj., Vammaisfoorumi

”Reilummassa Suomessa kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, saati pelätä sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Turvaverkot pitävät vauvasta vanhuksiin. On enemmän kuin reilua muistaa, että jokaisella ihmisellä on syntymässä saatu ihmisarvo, jota kenelläkään ei ole oikeutta ottaa pois tai määritellä toisin.”
Maarit Kuikka, pääsihteeri, Suomen Lions-liitto ry

”Reilussa Suomessa jokaiselle suomalaiselle tulee antaa hyvät tiedot ja taidot oman talouden hallintaan. Talousosaamisen parantaminen on yhteinen asia.”
Piia-Noora Kauppi, toimitusjohtaja, Finanssiala ry

”Älytekstiilit, painevaatteet, mittavat tekstiilit ja lääketieteelliset tekstiilit ovat suomalaisia huippuinnovaatiota. Reilu Suomi huolehtii kaikkien hyvinvoinnista ja siitä, että ikäihmisillä ja muilla erityisryhmillä on käytettävissä parhaimmat tuotteet, ratkaisut sekä apuvälineet.”
Anna-Kaisa Auvinen, toimitusjohtaja, Suomen Tekstiili & Muoti ry

”Digitaalisten palveluiden, erityisesti julkihallinnossa, pitää olla kaikille käyttäjäryhmille saavutettavia ja helppokäyttöisiä. Hyvin tehty, saavutettava verkkopalvelu huomioi ikäihmisten ja muiden erityisryhmien tarpeet ja on käytettävissä laajasti erilaisilla laitteilla, käyttöliittymillä ja apuvälineillä.”
Elina Ussa, toimitusjohtaja, MD, Tietoliikenteen ja -tekniikan keskusliitto, FiCom ry

”Toivon että kaikille järjestyy mahdollisuus itsenäiseen asumiseen. Uskon että kaikki voivat elää hyvän elämän, jos kaikkia kohdellaan samanarvoisesti.”
Sanna Tiivola, Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja