Skip to content

Yhteistyö entistä tärkeämpää työttömyyden hoidossa

25.6.2020 11.00

Sosiaalibaro
Hyvinvoivat ihmisetKoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaSosiaalibarometri 2020TyöllisyysSosiaalibaro

Sosiaalibarometri 2020:n mukaan koronaepidemia ja sen seurauksena rajusti kasvanut työttömyys ovat haastaneet työllistymistä tukevat palvelut. Palvelujen nähtiin toimivan heikoimmin heillä, jotka niitä eniten tarvitsisivat eli heikossa työmarkkina-asemassa olevilla ihmisillä. Osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja muiden monialaista palvelua tarvitsevien työnhakijoiden palvelutarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan riittävällä tavalla.

Pidemmän aikavälin työttömyys- ja työllisyyskehitystä on vielä vaikea ennustaa, jonkinasteinen taantuma on joka tapauksessa odotettavissa (Exit- ja jälleenrakennustyöryhmä 2020).

Sosiaalibarometrissa työ- ja elinkeinotoimistojen (TE) vastaajat toivat esille huolensa työttömyyden pitkittymisestä koronaepidemian myötä neljässä ryhmässä: vastavalmistuneilla tai ilman ammatillista koulutusta olevilla nuorilla, osatyökykyisillä, jo valmiiksi pitkään työttömänä olleilla sekä maahanmuuttaja-asiakkailla. He myös peräänkuuluttivat uusia toimia näiden ryhmien palvelussa.

Tukea uusista ohjelmista ja kokeiluista

Samat ryhmät ovat pitkälti kohderyhmänä niin hallituksen työkykyohjelmassa kuin vuoden vaihteessa käynnistyvissä työllisyyden kuntakokeiluissa. Molemmissa tavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä.

Työkykyohjelman hankkeissa painopiste on sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuntakokeiluissa kunnille siirtyvissä TE-palveluissa ja kuntien omissa työllistymistä tukevissa palveluissa. Tuleviin sote-keskuksiin rakennetaan työkykyä tukeva palvelu ja sosiaalihuollon tuettua työllistymistä vahvistetaan. Kuntakokeiluissa työttömien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista tehostetaan uusin palvelumallein.

Molemmissa toimissa pyrkimys on yksilöllisesti räätälöityyn palveluun, jossa asiakkaan tilanne ja palvelutarpeet huomioidaan yhtä sektoria laajemmin.

Sosiaalibarometrin tulosten perusteella on tärkeä huolehtia siitä, että toimet toteutuvat samansuuntaisesti ja toisiaan tukien. TE-vastaajien mukaan tarvitaan sekä toimivaa sosiaali- ja terveyspalvelua että nykyistä tiiviimpää kontaktia asiakkaisiin TE-palveluissa. Näiden yhteensovittamiseksi olennaista on monialainen yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Monialaista yhteistyötä tehtiin myös poikkeustilanteessa

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja nuorten Ohjaamot ovat valmiita rakenteita työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen yhteensovittamiseksi.

Sosiaalibarometrissä TE-toimistojen johto, sosiaali- ja terveysjohto sekä Kelan johto kokivat monialaisen yhteistyön ja ohjauksen eri tahojen välillä sujuneen pääsääntöisesti hyvin myös poikkeustilanteessa. Monialaista palvelua toteutettiin kevään aikana osin puhelin- ja etäpalveluna, mutta kasvokkaisen kohtaamisen puuttumisen koettiin hankaloittavan uusien asiakkaiden monialaisen palvelun tarpeen arviointia.

Uudet toimet tulee sovittaa yhteen

Koronaepidemian aikana patoutuneet palvelutarpeet voivat edelleen lisääntyä tilanteen pitkittyessä. Käynnistymässä olevat toimet voivat auttaa vastaamaan tähän. Miljoonan taalan kysymys on, miten hankkeista, kokeiluista ja palveluista saadaan luotua sellainen kokonaisuus, joka tukee kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksenmukaisesti monialaista palvelua työllistymisensä tueksi tarvitsevia ihmisiä.

Työllisyystilanteen heikentyessä palvelujen yhteensovittaminen on syytä ottaa uusissa toimissa vakavasti ja huomioida yhtymäkohdat niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten tulee saada tarvitsemansa tuki.

 

THL erikoistutkija Peppi Saikku, henkilökuva.

 

Peppi Saikku
erikoistutkija
Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
peppi.saikku(at)thl.fi

 

Kirjallisuus

Exit- ja jälleenrakennustyöryhmä (2020) Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:17. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-867-0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

21.6.2021 13:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle antaa puheenvuoron päättäjien sijaan kokemuspuhujille 13.7.

Kansalaisyhteiskunta Kesä on täällä, ja monella saattavat vallitsevan tautitilanteen vuoksi kesäsuunnitelmat olla vielä hieman auki. Yksi asia on kuitenkin varma: SuomiAreena ja sen yhtenä ohjelmanumerona Erilainen Mingle, jossa SOSTEkin on yhteistyökumppanina, järjestetään heinäkuussa. Erilansen Mingle päästää SuomiAreenassa ääneen päättäjien ja virkamiesten sijaan ne ihmiset, joiden asioista poliitikot ja muut päättäjät päättävät, mutta joiden omia ajatuksia harvemmin […]

Blogi
erityisasiantuntija

15.6.2021 13:00

Hallituksen esitys Pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista herättää kysymyksiä – nyt on aika vaikuttaa

Työllisyys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jossa säädetään työnhakijan palveluista sekä muutetaan työttömyysturvan ehtoja. Kyseessä on merkittävä muutos työnhakijoiden palveluihin. Pohjana hallituksen uudessa mallissa on Sipilän hallituksen esitys aktiivimalli kakkosesta, jonka järjestöt systemaattisesti tyrmäsivät. Aktiivimalli kakkoseen verrattuna uudessa esityksessä on lisätty määrälliseen työnhakuvelvoitteeseen paljon poikkeuksia, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työnhakuvelvoitteisiin. Poikkeuksista huolimatta lakiluonnoksessa on useita heikossa […]

Blogi
erityisasiantuntija

11.6.2021 09:00

Osa koronaepidemian aikaisista toimeentulotuen käytännöistä pysyviksi

Sosiaaliturvauudistus Koronaepidemian alkaessa järjestökentällä oltiin huolestuneita Kelan etuuskäsittelyn ruuhkautumisesta ja erityisesti viimesijaisen toimeentulotuen käsittelyaikojen venymisestä. Kela kuitenkin onnistui pitämään perustoimeentulotuen käsittelyajat lyhyinä. Huhti-toukokuussa 2020 perustoimeentulotuen hakemukset käsiteltiin jopa aiempia kuukausia nopeammin. Huhtikuusta alkaen aina vuoden loppuun lähes kaikki toimeentulotukihakemukset onnistuttiin käsittelemään suositusajan eli yhden viikon kuluessa. Perustoimeentulotukea saaneiden määrä kasvoi vuonna 2020 vähemmän kuin koronaepidemian alkaessa […]