Yksi viesti sydänsairaille on juuri nyt ylitse muiden


Etusivu / Blogi / Yksi viesti sydänsairaille on juuri nyt ylitse muiden

Suomen Sydänliitto painottaa koronaepidemian aikana:

Vaikka ihmisiä on nykyisessä poikkeustilanteessa kehotettu pysyttelemään kotona, sydänoireissa pitää rohjeta soittaa apua kuten normaalissakin tilanteessa. On hyvin tärkeää muistaa, että henkeä uhkaava tilanne kumoaa poikkeussäännöt. Silloin pitää unohtaa korona, soittaa hätänumeroon tai hakeutua pikaisesti hoitoon. Koronaa pohtivan on hyvä tietää, että hoitokulkuja on mietitty siten, että koronaa ei tarvitse apuun hakeutuessa pelätä.

Monet sydänvaivat, kuten sydäninfarkti, ovat sellaisia, ettei niiden hoitoa voi siirtää myöhemmäksi. Odottaminen on silloin hengenvaarallista.

Sydänliitto ei jätä ketään sairastunutta yksin – poikkeusaika toi uusia tukimuotoja

Sydänliitto on olemassa, jotta vähemmän ihmisiä sairastuisi sydän- ja verisuonisairauksiin ja jotta kukaan, joka on sairastunut, ei jäisi yksin sairautensa kanssa.

Yksinäisyys ja huoli omasta terveydestä ovat lisääntyneet koronavirusepidemian aikana yleisesti, mutta erityisesti ikääntyneillä sydänsairailla. Eristäytyminen on ottanut veronsa sosiaalista kontakteista ja siten myös tärkeästä vertaistuesta. Vaikka nykyaikaiset viestintävälineet ovat mahdollistaneet paljon, ne eivät koskaan ole korvanneet todellisia kontakteja. Myöskään digitaaliset taidot ja mahdollisuudet nykyaikaisen tekniikan käyttöön eivät ole kaikilla yhtäläiset.

Toimintakykyä ylläpitävä liikunta ja sen harrastusmahdollisuudet ovat kaventuneet liikuntaryhmien ja -ohjauksen toiminnan katkettua ja toimintaympäristö on rajoittunut painokkaasti koteihin. Monet jo valmiiksi liikunnallisten haasteiden kanssa painivat ovat jääneet ilman kaipaamaansa ohjausta ja kannustusta. Liikunta on toiminut monelle paitsi toimintakyvyn myös henkisten voimavarojen ylläpitäjänä ja lisääjänä.

Tilanne on monelle sydänsairaalle ja heidän läheiselleen kiperä. Sydänliitolta poikkeusaika edellytti nopeita ratkaisuja yhdessä ympäri Suomea levittäytyvien sydänpiirien, -yhdistysten ja valtakunnallisten jäsenjärjestöjen kanssa. Jokaisen halu nopeaan avunantoon uudessa tilanteessa synnytti lyhyessä ajassa uusia tukimuotoja sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi: verkkopalvelun, puhelinpalvelun ja Sydän Studion. Lisäksi nostamme jo aiemmin käytössä olleeseen Sydän Chatiin ajankohtaisia korona-aiheita.

Sydänsairaus tai riski sairastua siihen koskettaa lähes joka toista suomalaista

Sydänsairauksia on paljon erilaisia, mistä syystä sydänsairaiden tarkkaa yhteismäärää on vaikea tarkasti ilmoittaa. Yleisimmistä sydänsairauksista mainittakoon, että Suomessa noin 200 000 sairastaa sepelvaltimotautia, 227 000 kärsii eteisvärinästä ja 100 000 sydämen vajaatoiminnasta.

Lisäksi kohonnut verenpaine tai kolesteroli aiheuttavat riskin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tällöin puhumme hyvin suuresta osasta suomalaisia, sillä yli 30-vuotiaista suomalaisista miehistä 58 %:lla ja naisista 48 %:lla on kohonnut verenpaine eli lukumääräisesti yhteensä noin 2 000 000 suomalaisella. Kohonneen kolesterolin suhteen tilanne on samankaltainen, sillä yli 30-vuotiaista miehistä 54 %:lla ja naisista 60 %:lla on kohonneet kolesteroliarvot eli lukumääräisesti puhumme jälleen noin 2 000 000 suomalaisesta.

Sydän- ja verisuonitautien valitettavan korkeasta määrästä kertoo myös se, että vuonna 2018 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä osti 1 585 600 suomalaista. Tässä luvussa ovat mukana verenpaine- ja kolesterolilääkkeet.

Poikkeusajan tukea verkossa ja puhelimen päässä

Verkkopalvelu
Sydänliitto on koonnut erillisen verkkosivun palvelemaan sydänsairaita, heidän läheisiään sekä poikkeustilanteessa passivoitumisen vaarassa olevia henkilöitä. Verkkosivu tarjoaa paitsi korona-tietoa sydänsairaan ja -sairauksien tulokulmalla myös apua, tukea ja ideoita korona-arkeen. Sivulta löytyy työkaluja mielen hyvinvointiin, tukea huoliin, vinkkejä liikkumiseen ja muuttuneeseen arkiruokailuun unohtamatta lapsiperhearkea ja tarpeita vain hengähtää.

Puhelinneuvonta
Sydänpiirien ja valtakunnallisten sydänjärjestöjen puhelinneuvonta palvelee kaikkia sydänsairaita ja heidän läheisiään. Puhelinpalvelussa on mahdollista saada kevyttä neuvontaa koronaan liittyen tai tiedustella vertaistukihenkilöä.

Sydän Chat
Digitaalinen vertaistuen muoto, joka tuo yhteen sydänsairauksia sairastavia eri ikäisiä ihmisiä ja heidän läheisiään jakamaan kokemuksiaan, antamaan ja saamaan vertaistukea. Vaihtuvissa aiheissa keskustellaan myös koronasta.

Sydän Studio
Ajankohtaisia aiheita ja kiinnostavia ihmisiä lyhyissä haastatteluissa. Haastattelijoina toimivat muun muassa Sydänliiton puheenjohtaja Paula Risikko, pääsihteeri Tuija Brax sekä ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.

 

 

 

Esa Takala
Viestinnän tuottaja
esa.takala(at)sydanliitto.fi
Suomen Sydänliitto ry