Yksinäisyys ja huoli tulevasta kuuluu Raitis Linja -puhelinpalvelussa


Etusivu / Blogi / Yksinäisyys ja huoli tulevasta kuuluu Raitis Linja -puhelinpalvelussa

Koronavirusepidemia lisää merkittävästi maamme asukkaiden huolta ja epävarmuutta.

Poikkeustilanne vaikuttaa myös Raittiuden Ystävien Raitis Linja -palvelupuhelimessa, jonka puheluissa kuuluu nyt erityisesti ahdistus yksinäisyydestä sekä pelko omasta ja läheisten terveydestä.

Tapaamisten ja sosiaalisten tilanteiden jäädessä pois, kasvaa huoli tulevaisuudesta. Jo ennestään syrjäytymisvaarassa oleville ja useiden eri haasteiden keskellä eläville nykyinen tilanne merkitsee vaikeuksien kasvua entisestään. Rikkoutuneiden tai vaikeiden ihmissuhteiden, päihdeongelmien ja köyhyyden aiheuttama taakka tuntuu nyt erityisen painavana. Eristäytyminen kotiin lisää yksinäisyyttä sekä huolta ruoan- ja lääkkeiden saamisesta. Samassa kasvaa myös pelko taloudellisesta pärjäämisestä ja yksin jäämisestä sairaana.

Eniten soittavat keski-ikäiset ja seniorit

Vuoden 2019 alussa avattuun palvelupuhelimeen ovat soittaneet eniten keski-ikäiset ja seniorikansalaiset, sekä naiset että miehet. Soittajat ovat kokeneet saavansa tukea ja lohtua mieltä painavista asioista, kun niistä on puhuttu avoimesti. Kannustavaa palautetta on annettu myös siitä, että Raitis Linja on soittajille maksuton palvelu. Tämä on mahdollistanut myös sen, että puhelujen myötä on kuljettu yhteistä matkaa muutamina päivinä, viikkoina tai kuukausinakin. Soittaja on saanut silloin tukea ja apua pidemmällä aikavälillä akuuttiin elämäntilanteeseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Vaikeuksien kasautuessa apua ja helpotusta haetaan ymmärrettävästi sieltä, mistä sitä löytyy. Soittajat ovat löytäneet palvelupuhelimemme Raittiuden Ystävien verkkosivuilta, seniorikansalaisille suunnatusta Hengähdä hetkeksi -oppaasta ja Ylen esittämästä Raitis Linjan tv-tietoiskusta.

Raitis Linjalla kohtaamme kaikki soittajat tasavertaisesti päihdetaustasta tai -tulevaisuudesta riippumatta. Päihteet ovat vain yksi keskusteluaihe palvelupuhelimessamme. Silloinkin ne liittyvät aina tavalla tai toisella soittajan elämäntilanteeseen ja historiaan sekä hänen persoonaansa ja selviytymiskeinoihinsa. Se, mitä moni hakee päihteistä viihteenä, voi todellisuudessa olla yllättävän monelle itselääkintää – yksi ”lääke” monien joukossa.

Annamme tukea ja apua ammattilaisena ja lähimmäisenä

Vuosia tai pahimmillaan vuosikymmeniä jatkunut kiusaaminen ja kaikki muu kaltoin kohteleminen vahingoittavat pysyvästi. Kun epävarmuus muuttuu epätoivoksi ja itsetuhoisiksi ajatuksiksi, ei voi kehottaa ryhdistäytymään, vaan antaa kaiken tuen ja avun ammattilaisena ja lähimmäisenä, jotta soittajalla olisi toivoa huomisesta. Siksi teemme auttamistyötä ihmiseltä ihmiselle – tänään, nyt edessä olevassa tilanteessa.

Poikkeusaika opettaa meille välittämistä ja kuulemista

On pysäyttävää kuulla, kuinka päihteistä, lääkkeistä ja pelaamisesta haetaan lohtua, kun ihmiset eivät sitä anna.

Kun maltamme kuunnella toisiamme tämän vaikean ajan keskellä, ymmärrämme, että moni läheisemme kaipaa henkistä tukeamme. Tämä poikkeusaika opettaa meille uudelleen kanssakansalaistemme huomioimista, välittämistä ja kuulemista. Sellaista aitoa välittämistä, jossa erilaiset elämäntilanteet ja ongelmat eivät erota vaan yhdistävät. Sillä ollessamme avoimempia, olemme myös aidompia.

Raitis Linja -palvelupuhelin vastaa arkisin klo 12–15 numerossa 040 197 4935.

 

 

Marko Kailasmaa
Toiminnanjohtaja
marko.kailasmaa(at)raitis.fi
Raittiuden Ystävät ry