Skip to content

Yksinäisyys ja huoli tulevasta kuuluu Raitis Linja -puhelinpalvelussa

24.3.2020 14.05

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvoivat ihmisetKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuOnneksi on jokuHyvinvointi ja terveysJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Koronavirusepidemia lisää merkittävästi maamme asukkaiden huolta ja epävarmuutta.

Poikkeustilanne vaikuttaa myös Raittiuden Ystävien Raitis Linja -palvelupuhelimessa, jonka puheluissa kuuluu nyt erityisesti ahdistus yksinäisyydestä sekä pelko omasta ja läheisten terveydestä.

Tapaamisten ja sosiaalisten tilanteiden jäädessä pois, kasvaa huoli tulevaisuudesta. Jo ennestään syrjäytymisvaarassa oleville ja useiden eri haasteiden keskellä eläville nykyinen tilanne merkitsee vaikeuksien kasvua entisestään. Rikkoutuneiden tai vaikeiden ihmissuhteiden, päihdeongelmien ja köyhyyden aiheuttama taakka tuntuu nyt erityisen painavana. Eristäytyminen kotiin lisää yksinäisyyttä sekä huolta ruoan- ja lääkkeiden saamisesta. Samassa kasvaa myös pelko taloudellisesta pärjäämisestä ja yksin jäämisestä sairaana.

Eniten soittavat keski-ikäiset ja seniorit

Vuoden 2019 alussa avattuun palvelupuhelimeen ovat soittaneet eniten keski-ikäiset ja seniorikansalaiset, sekä naiset että miehet. Soittajat ovat kokeneet saavansa tukea ja lohtua mieltä painavista asioista, kun niistä on puhuttu avoimesti. Kannustavaa palautetta on annettu myös siitä, että Raitis Linja on soittajille maksuton palvelu. Tämä on mahdollistanut myös sen, että puhelujen myötä on kuljettu yhteistä matkaa muutamina päivinä, viikkoina tai kuukausinakin. Soittaja on saanut silloin tukea ja apua pidemmällä aikavälillä akuuttiin elämäntilanteeseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Vaikeuksien kasautuessa apua ja helpotusta haetaan ymmärrettävästi sieltä, mistä sitä löytyy. Soittajat ovat löytäneet palvelupuhelimemme Raittiuden Ystävien verkkosivuilta, seniorikansalaisille suunnatusta Hengähdä hetkeksi -oppaasta ja Ylen esittämästä Raitis Linjan tv-tietoiskusta.

Raitis Linjalla kohtaamme kaikki soittajat tasavertaisesti päihdetaustasta tai -tulevaisuudesta riippumatta. Päihteet ovat vain yksi keskusteluaihe palvelupuhelimessamme. Silloinkin ne liittyvät aina tavalla tai toisella soittajan elämäntilanteeseen ja historiaan sekä hänen persoonaansa ja selviytymiskeinoihinsa. Se, mitä moni hakee päihteistä viihteenä, voi todellisuudessa olla yllättävän monelle itselääkintää – yksi ”lääke” monien joukossa.

Annamme tukea ja apua ammattilaisena ja lähimmäisenä

Vuosia tai pahimmillaan vuosikymmeniä jatkunut kiusaaminen ja kaikki muu kaltoin kohteleminen vahingoittavat pysyvästi. Kun epävarmuus muuttuu epätoivoksi ja itsetuhoisiksi ajatuksiksi, ei voi kehottaa ryhdistäytymään, vaan antaa kaiken tuen ja avun ammattilaisena ja lähimmäisenä, jotta soittajalla olisi toivoa huomisesta. Siksi teemme auttamistyötä ihmiseltä ihmiselle – tänään, nyt edessä olevassa tilanteessa.

Poikkeusaika opettaa meille välittämistä ja kuulemista

On pysäyttävää kuulla, kuinka päihteistä, lääkkeistä ja pelaamisesta haetaan lohtua, kun ihmiset eivät sitä anna.

Kun maltamme kuunnella toisiamme tämän vaikean ajan keskellä, ymmärrämme, että moni läheisemme kaipaa henkistä tukeamme. Tämä poikkeusaika opettaa meille uudelleen kanssakansalaistemme huomioimista, välittämistä ja kuulemista. Sellaista aitoa välittämistä, jossa erilaiset elämäntilanteet ja ongelmat eivät erota vaan yhdistävät. Sillä ollessamme avoimempia, olemme myös aidompia.

Raitis Linja -palvelupuhelin vastaa arkisin klo 12–15 numerossa 040 197 4935.

 

 

Marko Kailasmaa
Toiminnanjohtaja
marko.kailasmaa(at)raitis.fi
Raittiuden Ystävät ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]