Yritysyhteistyöhön kehitetty OSALLISTUMAAN-toimintamalli näyttää toimivan


Etusivu / Blogi / Yritysyhteistyöhön kehitetty OSALLISTUMAAN-toimintamalli näyttää toimivan

Osallistuminen mahdollistaa osallisuutta. Jotta voisi osallistua, tarvitaan kaikille tasavertaisia mahdollisuuksia.

Osallisuus ymmärretään yleensä tunteena, joka syntyy, kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.

Kolmikantayhteistyötä

Osallistumista mahdollistamaan on YMCA Tampere järjestänyt sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella OSALLISTUMAAN-toimintaa. Toiminnan tavoitteena on:

Toiminta perustuu koordinoituun malliin, jossa yhteiskuntavastuullisten yritysten ja yhteisöjen lahjoituksilla tuetaan taloudellisesti heikossa asemassa olevien lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Toiminnan piiriin lapset ovat tulleet muun muassa kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden sekä seurakunnan diakoniatyön kautta.

Yritykset osallisuutta tukemassa

OSALLISTUMAAN-toiminnan tärkeä yhteistyötaho on ollut toimintaa rahoittavat yritykset. Yritysten lahjoitusten avulla on mahdollistettu haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia.

Kyseessä ei ole ollut perinteinen sponsorointi vaan yritysyhteistyö, jossa myös yritys oikeasti ja käytännössä nähdään osallisena toimijana. Toiminnasta on saatu hyvää palautetta, koska yritykseltä kysytään, missä ja miten ne haluavat olla mukana, mikä sopii niiden arvoihin ja toimintakulttuuriin ja miten yhteistyö palvelee yritystä.

Esimerkkinä käytän tamperelaista perheyritystä ATA Gears Oy:tä. Se on vientiyritys, jonka toiminnassa on vahvasti mukana perhearvot sekä lasten ja nuorten arvostaminen. ATA Gears halusi yhteisen keskustelun perusteella tukea vähävaraisten lasten talvileiriä. Tällöin ne lapset, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta loma-ajan toimintaan, pääsivät leirille.

Kokemus vahvistaa sitoutumista

ATA Gearsin johto vieraili talvileirillä viettäen aikaa lasten kanssa ja kuullen heidän ajatuksiaan lomanvietosta. Kokemus oli yritysjohdolle vaikuttava. Kun he saivat osallisuuden kokemuksen leirillä, toi se yhteistyön vielä syvemmäksi ja toiminnan vaikuttavuuden näkyväksi.

Tämän yrityksen vienti kohdistuu isolta osin maapallon itäiselle puolelle, jossa lapsia sekä perhettä pidetään tärkeässä arvossa. Yritys halusi kirjoittaa Tampereella tehdystä yhteistyöstä omaan asiakaslehteensä ja näin välittää käytännössä tietoisuutta yrityksen arvoista myös asiakkailleen.

Esimerkki ja kokemuksemme kertovat siitä, että yritysyhteistyössä on todellinen mahdollisuus osallisuuteen sekä siihen, että kaikkien osapuolien osallisuus voi olla mahdollista ja kaikkia hyödyttävää. Suurin ja välitön vaikutus kohdistui lapsiin. He olivat yhteistyön tärkein hyötyjä, ja niin pitää ollakin!

Lisätietoa OSALLISTUMAAN-toimintamallista saat Innokylästä.

 

 

Anne Auramo
Kehityspäällikkö
anne.auramo(at)ymca.fi
YMCA Tampere