Skip to content

Yritysyhteistyöhön kehitetty OSALLISTUMAAN-toimintamalli näyttää toimivan

29.1.2021 12.00

Järjestöille
Hyvinvointi ja terveysyritysyhteistyöJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Osallistuminen mahdollistaa osallisuutta. Jotta voisi osallistua, tarvitaan kaikille tasavertaisia mahdollisuuksia.

Osallisuus ymmärretään yleensä tunteena, joka syntyy, kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.

Kolmikantayhteistyötä

Osallistumista mahdollistamaan on YMCA Tampere järjestänyt sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella OSALLISTUMAAN-toimintaa. Toiminnan tavoitteena on:

  • syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen
  • eriarvoisuuden tunteen väheneminen sekä
  • perheiden sosiaalisen osallisuuden lisääntyminen.

Toiminta perustuu koordinoituun malliin, jossa yhteiskuntavastuullisten yritysten ja yhteisöjen lahjoituksilla tuetaan taloudellisesti heikossa asemassa olevien lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Toiminnan piiriin lapset ovat tulleet muun muassa kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden sekä seurakunnan diakoniatyön kautta.

Yritykset osallisuutta tukemassa

OSALLISTUMAAN-toiminnan tärkeä yhteistyötaho on ollut toimintaa rahoittavat yritykset. Yritysten lahjoitusten avulla on mahdollistettu haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia.

Kyseessä ei ole ollut perinteinen sponsorointi vaan yritysyhteistyö, jossa myös yritys oikeasti ja käytännössä nähdään osallisena toimijana. Toiminnasta on saatu hyvää palautetta, koska yritykseltä kysytään, missä ja miten ne haluavat olla mukana, mikä sopii niiden arvoihin ja toimintakulttuuriin ja miten yhteistyö palvelee yritystä.

Esimerkkinä käytän tamperelaista perheyritystä ATA Gears Oy:tä. Se on vientiyritys, jonka toiminnassa on vahvasti mukana perhearvot sekä lasten ja nuorten arvostaminen. ATA Gears halusi yhteisen keskustelun perusteella tukea vähävaraisten lasten talvileiriä. Tällöin ne lapset, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta loma-ajan toimintaan, pääsivät leirille.

Kokemus vahvistaa sitoutumista

ATA Gearsin johto vieraili talvileirillä viettäen aikaa lasten kanssa ja kuullen heidän ajatuksiaan lomanvietosta. Kokemus oli yritysjohdolle vaikuttava. Kun he saivat osallisuuden kokemuksen leirillä, toi se yhteistyön vielä syvemmäksi ja toiminnan vaikuttavuuden näkyväksi.

Tämän yrityksen vienti kohdistuu isolta osin maapallon itäiselle puolelle, jossa lapsia sekä perhettä pidetään tärkeässä arvossa. Yritys halusi kirjoittaa Tampereella tehdystä yhteistyöstä omaan asiakaslehteensä ja näin välittää käytännössä tietoisuutta yrityksen arvoista myös asiakkailleen.

Esimerkki ja kokemuksemme kertovat siitä, että yritysyhteistyössä on todellinen mahdollisuus osallisuuteen sekä siihen, että kaikkien osapuolien osallisuus voi olla mahdollista ja kaikkia hyödyttävää. Suurin ja välitön vaikutus kohdistui lapsiin. He olivat yhteistyön tärkein hyötyjä, ja niin pitää ollakin!

Lisätietoa OSALLISTUMAAN-toimintamallista saat Innokylästä.

 

 

Anne Auramo
Kehityspäällikkö
anne.auramo(at)ymca.fi
YMCA Tampere

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

9.2.2021 14:00

Sote-kapitalismin valta kasvanut kolmannen sektorin kustannuksella – tilanne korjattava sote-uudistuksessa

Sote-uudistus Kirjoitin viime vuoden lopulla Sotepamfletin tekonivelleikkaustoipilaana. Halusin 72-vuotiaana työterveys-, terveyskeskus- ja päihdelääkäriuran läpikäyneenä kertoa nuoremmille sukupolville, miten terveyspalvelut ovat kehittyneet lapsuudestani nykypäivään kokemusasiantuntijan eli potilaan ja lääkärin näkökulmista. Sote-kapitalismi laajeni julkiselle puolelle Pyrin kuvaamaan pamfletissa uusliberalistisen ideologian vaikutusta terveyspalvelujen kehitykseen, minkä näen merkittävänä taustatekijänä suomalaisen ”sote-kapitalismin” synnylle. Kasvettuaan miltei määräävään markkina-asemaan hoivayhtiöille on kehittynyt kasvava […]

Blogi

14.1.2021 10:00

Päämääränä päästä takaisin tavalliseen elämään

Sosiaali- ja terveyspalvelut Jouduin onnettomuuteen vuosi sitten joulukuussa. Satunnainen ohikulkija löi minua päähän Brysselissä. Onnettomuuden seurauksena menetin kävelykykyni ja lonkkaniveliini muodostuu kalkkia. Kuntoutusosastoilla valtava tasoero Olin onnettomuuden jälkeen 11 kuukautta sairaalahoidossa, jossa huomasin, että esimerkiksi Laakson sairaalassa kuntoutusosastojen tasoero samassa pihapiirissä on valtava. Laakson sairaalan osasto 14 oli ylivertainen. Sitä pyörittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli HUS. Siellä […]

Blogi
erityisasiantuntija

18.12.2020 11:15

Kuntoutusta lähdetään uudistamaan suunnitelmallisesti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö on juuri julkaissut Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman vuosille 2020–2022. Se tulee viitoittamaan kuntoutuksen uudistamistyötä tällä hallituskaudella ja tuo uutta vauhtia kuntoutuskomitean vuonna 2017 antamien ehdotusten toimeenpanolle ja laaja-alaiselle kuntoutuksen kehittämiselle. Toimintasuunnitelmassa käydään läpi kaikki komitean 55 ehdotusta ja esitetään, miten ja millä aikataululla niitä viedään eteenpäin. Ehdotuksia koskevat suunnitelmat ovat osin yksityiskohtaisia, osa […]