Erasmus+ Työntekijöiden liikkuvuushanke nuoriso-osaamisen vahvistamiseen


Etusivu / Artikkelit / Erasmus+ Työntekijöiden liikkuvuushanke nuoriso-osaamisen vahvistamiseen

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen palkattujen tai vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuushankkeet kehittävät nuorten (alle 29-vuotiaat) parissa toimivien ammatillista osaamista. Ne mahdollistavat eurooppalaisen nuorisotyön ja nuorten parissa tapahtuvan toiminnan parhaisiin käytäntöihin tutustumisen sekä suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestöjen nuorisotoiminnan osaamisviennin. Kansainvälisenä yhteistyönä suunniteltu ja toteutettu hanke voi palvella sekä osallistujien että heidän taustaorganisaatioidensa tarpeita.

Hanke tulee toteuttaa vähintään yhden kumppanimaan kanssa ja siihen voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä. Hankkeessa tulee olla osatujia vähintään kahdesta maasta, joista Suomi voi olla toinen.

Rahoitettava toiminta voi olla

Case-esimerkki: Neljän kansallisen toimijan yhteinen hanke.

Neljä nuorten parissa toimivaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja nuorisoalan toimijaa ovat tunnistaneet tarpeen palvella nuoria jäseniään paremmin. Tarve on noussut esiin jäsenkyselyissä, saadusta palautteesta ja toimijoiden havainnoista.

Toimijoiden yhteistä hanketta on edeltänyt organisaatioihin tutustuminen, joka on johtanut yhteisten tarpeiden tunnistamiseen. Hankkeen on suunnitellut toimijoiden luottamus- ja toimihenkilöt yhdessä. Mukana on ollut eri ikäisiä ja eri rooleissa olleita henkilöitä.

Hankkeen toivotaan tuovan konkreettisia ideoita tai toimintatapoja, joilla jokainen hankkeeseen osallistuva yhteisö voi toimintaan ja osaamistaan vahvistaa. Hanke on osa jokaisen osallistuvan tahon omaan kehittämiseen liittyvää.

Hanke sisältää jokaisella osallistuvalle taholla kolme opintokäyntiä ja yhden opintokäynnin järjestämisen muille osallistujille. Hankkeeseen liittyy myös kaksi verkossa tapahtuvaa kaikille yhteistä seminaaria sekä työskentelyn oman maan nuorten kanssa.

Hanketta on myös edeltänyt kahden maan nuorten toteuttama Nuorisovaihto, joka on vahvistanut yhteisen kehittämisen tarvetta. Kahden maan yhteiseen sosiaali- ja terveysjärjestön tai nuorisolan yhteisön tapaamiseen osallistui yhdeksän 24–28-vuotiasta nuorta kummastakin maasta. Hanke toteutettiin Nuorisovaihto-ohjelman mukaisesti.

Työntekijöiden liikkuuvuushankkeen Erasmus+ avustus

Avustus koostuu eri kuluryhmistä, joihin vaikuttaa esimerkiksi osallistujamäärät

Lisätietoa rahoituksesta

Lisätietoa rahoitusmallista saat opetushallituksen asiantuntijoilta https://www.oph.fi/fi/ohjelmat