Esitetyt leikkaukset palkkatukeen ja työllisyyspoliittiseen avustukseen peruttava budjettiriihessä


Etusivu / Artikkelit / Esitetyt leikkaukset palkkatukeen ja työllisyyspoliittiseen avustukseen peruttava budjettiriihessä

Valtionvarainministeriön budjettiesityksessä yksityisen sektorin palkkatukea leikataan yli 10 miljoonaa ja työllisyyspoliittista avustusta 6 miljoonaa. Nämä leikkaukset kytkeytyvät meneillään olevaan palkkatukiuudistukseen ja suunnitelmiin lakkauttaa 100 prosentin tuen käyttö ”suurimmilta” järjestötoimijoilta.

Lainsäädännön arviointineuvosto totesi lausunnossaan, ettei palkkatukea koskevassa esitysluonnoksessa arvioitu riittävästi muutoksen kielteisiä vaikutuksia erilaisille yhdistyksille ja säätiöille. Nyt näyttää siltä, että riskejä ja kerrannaisvaikutuksia ei ole ymmärretty, eikä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ole haluttu löytää.

SOSTE vaatii, että budjettiriihessä palautetaan yksityisen sektorin palkkatuki ja työllisyyspoliittiset avustukset vähintään vuoden 2022 tasolle. Samalla palkkatukiuudistus järjestöjen 100 prosentin tuen osalta on peruttava.

“Järjestöjen 100-prosenttisella palkkatuella on työllistetty kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Näillä ihmisillä on osaamiseen liittyviä vajeita, terveydellisiä haasteita sekä työmarkkinoilla toimiseen liittyviä puutteita. He tarvitsevat pitkäkestoista tukea ja valmennusta työllistymispolulla etenemiseen ja siihen palkkatuki on ollut tärkeä väline. On suuri virhe poistaa se”, korostaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

SOSTEn yhdessä välityömarkkinatoimijoiden kanssa teettämän selvityksen perusteella 61 prosenttia yrityksistä ei näe tällä hetkellä mahdollisena palkata heikommassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. Siksi vaarana on, että uudistuksen seurauksena suuri joukko ihmisiä syrjäytyy työmarkkinoilta pysyvästi. On laskettu, että yhden pitkäaikaistyöttömän syrjäytyminen maksaa 600 000 euroa ja yhden nuoren 1,2 miljoonaa euroa.

Järjestöjen 100-prosenttiseen tukeen ja työllisyyspoliittiseen avustukseen esitettyjen leikkauksien toteutuessa vaikeasti työllistyvien henkilöiden palkkatukimahdollisuudet vähenevät ja järjestöjen toiminta olennaisesti supistuu tai lakkaa. Toiminnan muutoksilla olisi vaikutuksia erityisesti työvoimapalveluiden ja kierrätyskeskustoiminnan sekä uudelleenkäytön aloilla. Myös järjestöjen mahdollisuus auttaa heikommassa asemassa olevia heikkenee.

”Se haluaako nykyinen hallitus jäädä historiankirjoihin hallituksena, joka lakkautti järjestöjen laajamittaisen työllistämistoiminnan ja heikensi järjestöjen toimintamahdollisuuksia, ratkeaa budjettiriihessä. Kyseessä on valtion menobudjetissa pieni summa. Summa, jonka leikkauksella on suuria negatiivisia kerrannaisvaikutuksia myös valtion taloudelle. Leikkaus olisi hölmöläisen hommaa”, summaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.


SOSTEn esitykset budjettiriiheen