Skip to content

Sonja Londen

specialsakkunnig

ruotsinkielinen toiminta, svenskspråkig verksamhet

Uusimmat kirjoitukset

Blogi
specialsakkunnig

11.12.2018 12:34

Arbetsvälmående byggs upp tillsammans 

Förbundens anställda går gärna till jobbet. Det här framkommer i kartläggningen av hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet. Hösten 2018 har en omfattande kartläggning utförts av Psykosociala förbundet och Svenska studieförbundet. Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Även upplevelsen av att nå personliga målsättningar i sitt arbete ökar på personliga motivationsfaktorer. Kartläggningen visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav. Yttre belöningar som lön förmåner, karriärutveckling och prestige kan […]