Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen koronaepidemian aikana


Etusivu / Artikkelit / Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen koronaepidemian aikana

Artikkeliin kootaan ja päivitetään ihmisten arjessa näkyviä koronavirukseen liittyviä ohjeita.


Koronaepidemia vaikuttaa ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin elinolosuhteiden muututtua. Mieltä painaa paitsi huoli omasta ja läheisten terveydestä ja jaksamisesta myös huoli taloudellisesta pärjäämisestä. Arjen selviytymisen haasteet voivat monelle muodostua raskaiksi.

Epidemian vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin niihin, joilla on jo ennen epidemiaa ollut vaikeaa. Tilannetta vaikeuttavat myös palveluiden ja tuen katkeaminen kriisin ajaksi: esimerkiksi kuntoutuspalveluita on keskeytetty, päiväkeskuksia suljettu ja vertaistukiryhmiä laitettu tauolle.

Sivulle on koottu viranomaisten tuottamaa tietoa ja ohjeistuksia koronavirusepidemiasta sekä tietoa järjestöjen tarjoamista tukimuodoista ja neuvoista ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tueksi haastavassa tilanteessa. Lue lisää järjestöjen tarjoamasta tuesta ja palveluista koronan aikana.

Yleisötilaisuuksissa noudatettava ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt aluehallintovirastoille ohjauskirjeen valtioneuvoston periaatepäätöksen linjausten toimeenpanosta yleisötilaisuuksissa ja kokoontumissa 1.6.2020 alkaen. Lue lisää valtioneuvoston uutisesta.

Viranomaistietoa ja ohjeita koronaepidemiasta

Neuvoja perhearkeen

Vinkkejä ikäihmisille

Tukea mielenterveydestä huolehtimiseen


Tämä artikkeli on osa SOSTEn koronavirus-aiheista kokonaisuutta.