Autismiliitto ry


Etusivu / Järjestöt / Autismiliitto ry

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää toiminnallaan autismikirjon monimuotoisuuden arvostusta ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioitusta.