Finlands Svenska Socialförbund rf


Etusivu / Järjestöt / Finlands Svenska Socialförbund rf

Finlands Svenska Socialförbund rf har sedan år 1928 fungerat som en intresseorganisation för personer som verkar inom socialvården – och i stor utsträckning inom hälsovården – i Finland.