Förbundet Finlands Svenska Synskadade


Etusivu / Järjestöt / Förbundet Finlands Svenska Synskadade

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.