Sams – Samarbetsförbundet Kring Funktionshinder rf


Etusivu / Järjestöt / Sams – Samarbetsförbundet Kring Funktionshinder rf

Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.