Svenska Hörselförbundet Rf


Etusivu / Järjestöt / Svenska Hörselförbundet Rf

Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen.