Svenska Semesterförbundet I Finland Rf C/O Folkhälsan Syd


Etusivu / Järjestöt / Svenska Semesterförbundet I Finland Rf C/O Folkhälsan Syd

Svenska semesterförbundet i Finland r.f är en serviceorganisation vars målsättning är att erbjuda den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål med medel från Penningautomatföreningen (RAY).