Syömishäiriöliitto – Syli ry


Etusivu / Järjestöt / Syömishäiriöliitto – Syli ry

Liiton tarkoituksena on edistää edusta­mien­sa ryhmien hyvin­vointia vai­kuttamalla syömishäiriöiden tunnet­tuu­teen sekä hoidon ja kuntou­tuksen ke­hit­ty­miseen. Tavoitteena on tuoda syö­mis­häi­riöt esiin marginaalista.