Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry


Etusivu / Järjestöt / Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry

Uudenmaan perinteikkään sosiaaliturvayhdistyksen haasteena on aikaansaada sosiaalipoliittista keskustelua yhteiskunnan eri toimijoitten ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden välille. Toiminnan ytimenä on viimeisten vuosien ajan ollut järjestöjen ja julkisen sektorin välisen vuoropuhelun mahdollistaminen erityisesti alueellisella tasolla.