Järjestö Erasmus+ aikuiskoulutusorganisaationa


Etusivu / Artikkelit / Järjestö Erasmus+ aikuiskoulutusorganisaationa

Erasmus+ -ohjelmalla järjestö voi kehittää aikuisten osaamista eurooppalaisessa aikuiskoulutusyhteistyössä. Yhdistys tai säätiö on jäsenilleen ja toiminnan piirissä oleville myös aikuiskoulutusorganisaatio. Osallistuminen tarjoaa vapaaehtoisille, henkilöstölle ja organisaatiolle muun muassa:

Eramus+ ohjelmalla tavoitellaan aikuisten osaamisen tunnustamista ja tunnistamista. Ohjelma mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille yhteistä toimintaa muiden eurooppalaisten alan järjestöjen tai organisaatioiden kanssa. Järjestöt voivat yhdessä tukea aikuisten osaamista sekä kehittää aikuisen perustaitoja ja kannustaa aikuiskoulutukseen, kehittää ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tarjota yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia. Kulttuurinen osaaminen syntyy vuorovaikutuksen kautta. Ohjelman edistää heikommassa asemassa olevien oppijoiden, pienten aikuiskoulutusorganisaatioiden, paikallisten järjestöjen ja yhteisöjen sekä uusien hakijoiden osallisuutta ohjelmassa.

Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet

Liikkuvuushankkeet kehittävät esimerkiksi vapaaehtoisten parissa toimivan henkilöstön ammattitaitoa ja antavat aikuisille oppijoille mahdollisuuden kansainvälistyä autenttisessa ympäristössä. Henkilökunta voi osallistua kurssille tai job shadowing- tai opetusjaksolle ulkomailla. Osaamisen vahvistuminen kuuluu kaikille. Rahoitus mahdollistaa liikkuvuuden. Liikkuvuus on kohdennettu koko henkilökunnalle, myös määräaikaisille ja osa-aikaisille työntekijöille sekä vapaaehtoisille, jotka ovat aktiivisesti mukana järjestön toiminnassa. 

Nykyisen ohjelmakauden alusta lähtien rahoitetaan myös oppijaliikkuvuutta. Rahoituksen piirissä on järjestön toiminnassa olevat mukana olevat aikuiset (kohderyhmä). Ohjelma tarjoaa rahallista lisätukea sellaisille henkilöille, jotka ovat muita heikommassa asemassa ja joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan.

Yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeissa järjestö voi kehittää vapaaehtoisille tai henkilöstölle tarkoitettua aikuiskoulutusta eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Yhteistyöhanke voi olla pienimuotoinen kumppanuushanke, joka keskittyy hyvien käytänteiden vaihtamiseen. Tässä hankemuodossa voit lähteä yhteistyöhön minimissään yhden toisesta ohjelmamaasta tulevan yhteistyötahon kanssa. Hankkeiden kesto on alle kaksi vuotta. Kumppanuushanke voi olla myös laajempi, jossa kehitetään konkreettisia toimintamalleja tai tuotoksia, esimerkiksi yhteisiä opintokokonaisuuksia ja opetusmateriaalia. Hankeryhmässä tulee olla vähintään kolme organisaatiota kolmesta ohjelmamaasta. Hankkeiden kesto on 1–3 vuotta.

Hankkeisiin voivat osallistua niin henkilöstö kuin aikuisopiskelijatkin (esim. vapaaehtoiset) hankkeen luonteesta ja tavoitteista riippuen. Yhteistyö ohjelmamaiden ulkopuolella on mahdollista, jos se on hankkeen tavoitteiden kannalta perusteltua tai jos se tuo hankkeeseen tarvittavaa osaamista

Strategialähtöinen osaamisen vahvistaminen

Sellainen järjestö, jolla on jo kokemusta lyhytkestoisista liikkuvuushankkeista voi siirtyä yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallisempaa, monivuotista ja strategisempaa kansainvälisyystoimintaa hakemalla omalle organisaatiolle Erasmus+ akkreditointia.

Akkreditointi edellyttää osallistuvilta järjestöltä kansainvälisen toiminnan ja liikkuvuuden strategista suunnitelmaa, jossa määritellään pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet. Liikkuvuuksissa on huomioitava Erasmus-laatukriteeristö, joka on osa hakemusta. Se sisältää eri aihealueita kuten mm. hankehallinto, tuki osallistujille, tavoitellut oppimistulokset, vaikutukset organisaatioon ja kokemusten jako. Haku on auki kerran vuodessa ja akkreditointi myönnetään aina organisaatiolle ohjelmakauden loppuun asti.

Rahoitusmalli

Edellä kuvatuissa hankkeissa ei ole omarahoitusosuutta. Liikkuvuushankkeissa maksetaan matka-, oleskelu- ja hallinnollisia kuluja sekä kurssimaksuja. Kumppanuushankkeissa budjetti on kokonaissumma, jonka voi järjestö voi käyttää haluamallaan tavalla tavoitteiden saavuttamiseen. Hankerahoitusta voi kohdistaa myös työkustannuksiin.

Lisätietoa rahoituksesta

Lisätietoa rahoitusmallista saat opetushallituksen verkkopalvelusta Mitä on Erasmus+ aikuiskoulutukselle? Linkistä löytyy perustietoa, hakemusohjeita sekä vinkkejä ohjelmaan valmistatumiseen. Linkistä löydät myös Valo-Valmennusyhdistyksen ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön videot, joissa avataan toiminnan hyötyjä järjestöille.