Järjestöjen talous ja koronavirus


Etusivu / Artikkelit / Järjestöjen talous ja koronavirus
Sivu päivitetty 5.8.2020
Useimmat rahoittajat kannustavat toimijoita sopeuttamaan toimintansa vallitseviin olosuhteisiin ja hyödyntämään muun muassa digitalisaation mahdollisuuksia. Myös puhelin on oiva tapa yhteydenpitoon ja kuulumisten vaihtamiseen.
Koronapandemia voi aiheuttaa muutoksia avustusten hakuun, raportointiin tai selvityksiin. Olemme koonneet tälle sivulle linkkejä rahoittajien verkkosivuille. Päivitämme sivua sitä mukaan kun saamme niistä tietoa.
Nyt kaikkien muutosten keskellä on myös mahdollisuus pohtia oman yhdistyksen toiminnan perimmäistä tarkoitusta sekä tarkastella sen toimintatapoja uudesta näkökulmasta. Miten kohtaamme toisiamme, ilman että voimme kokoontua? Järjestöille tarjoutuu myös mahdollisuuksia auttaa ihmisiä ja helpottaa heidän arkeaan. Kertokaa mitä uutta olette keksineet.

STEA

Juuri nyt on oikea aika arvioida järjestölähtöisen auttamistyön toimintatapoja. Miten voimme saada samoja tuloksia aikaiseksi toisin toimintakeinoin? Kohderyhmän tarpeet ja avustuksen käyttötarkoituslause tarkasteluun. Tänään tarvitaan rohkeutta ja vuorovaikutusta toiminnassa olevien ihmisten kanssa sekä toisten toimijoiden kanssa.
STEA ei avaa keväällä hakua uusille vuoden 2021 avustuksille Paikka auki -ohjelman hankkeita lukuunottamatta.
STEA ylläpitää ja päivittää verkkosivuillaan koronatilanteeseen liittyvää ohjeistusta. Katso ohjeita ja vastauksia avustusten saajien kysymyksiin.

STM

Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi terveyden edistämiseen tarkoitetun harkinnanvaraisen määrärahan. Vuoden 2021 terveyden edistämisen määrärahan haku on poikkeuksellisesti 3. – 31.8.2020. Vuoden 2021 terveyden edistämisen määrärahat kohdennetaan hankkeisiin, joiden tavoitteena on vähentää kevään ja kesän 2020 koronakriisin negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä eriarvoisuuden lisääntymiseen.

Itsemurhien ehkäisy. Avustusta voidaan myöntää itsemurhien ehkäisyn tehostamiseen alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurinta. Avustusta voivat saada myös hankkeet, joissa tuetaan itsemurhien ehkäisyohjelmassa tunnistettuja riskiryhmiä, vahvistetaan mielenterveystaitoja vaikeuksissa olevissa ja äkillisesti muuttuvissa työyhteisöissä tai ehkäistään yksinäisyyttä vanhuspalveluissa.

OKM

Aluehallinto (AVI)

Aluehallinnon asiointipalvelusta voi hakea jatkoaikaa sen kautta saatuihin avustuksiin. Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot löydät täältä. AVI on julkaisut videon muutoksen hakuun. Video opastaa vaihe vaiheelta miten muutos haetaan.

Rakennerahastot

Rakennerahastot

Rakennerahastojen rahoitustoiminta jatkuu normaalisti. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan sekä kehittämishankkeissa että kehittämisavustuksissa (tilanne 19.5.2020). Ajankohtaista tietoa löydät alueittain.

Näyttää siltä että rahoittaja on varautunut neuvottelemaan muutoksista hankkeiden toimintasuunnitelmiin ja toiminta-aikaan, jos epidemia aiheuttaa muutostarpeita.

Säätiöt ja rahastot

Säätiöt ja rahastot ry verkkosivulta löydät ajankohtaista tietoa koronapandemian vaikutuksista avustuksiin ja säätiöiden toimintaan. Kukin säätiö uutisoi korona-tukitoimistaan omilla sivuillaan. Katso Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenyhteisöt.

Kunta-avustukset

Helsinki jakaa pika-avustuksia innovatiivisille ja digitaalisille tavoille osallistaa kaupunkilaisia. Hankkeet voivat liittyä nuoriin tai liikunnallisuuteen. Vantaan kunta-avustukset joustavat käyttöselvitysten määräajoissa.
Espoon Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun avustusten hakuun ja raportointiin liittyvät muutokset kannattaa tarkistaa kunkin kunnan omilta verkkosivuilta tai omalta järjestöavustusten yhteyshenkilöltä.

Kansalaisyhteiskunta.fi

Verkkopalvelusta kansalaisyhteiskunta.fi löydät hyvin kattavan hakemiston erilaisista kansalaistoiminnan rahoittajista ja avustusten myöntäjistä.

Tämä artikkeli on osa SOSTEn koronavirus-aiheista kokonaisuutta.