Skip to content

Yritysyhteistyö

Järjestöopas
Järjestöopas

Yhä useampi järjestö tekee yhteistyötä yritysten kanssa. Yritysyhteistyö laajentaa järjestön sidosryhmäverkostoja ja vaikuttavuutta ja tuo järjestölle lisää resursseja työhön. Yritykselle yhteistyö järjestön kanssa voi olla tapa toteuttaa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja yhteistyö voi tuottaa myös liiketoiminnallista hyötyä.

Yhteistyön muotoja

  1. Lahjoitukset: Yritykset voivat tukea järjestön toimintaa tavara- tai rahalahjoituksilla. Yritykset voivat lahjoittaa järjestölle myös työpanosta ja omaa osaamistaan vastikkeetta (pro bono). Lahjoitus voi olla kertaluontoinen tai toistuva tapa tukea järjestöä.
  2. Sponsorointi: Yritykset voivat sponsoroida ja tukea järjestöjen tapahtumia tai muuta toimintaa. Sponsorointi voi sisältää vastikkeena esimerkiksi näkyvyyttä tai muuta yrityksen liiketoimintaa hyödyttävää etua. Vastikkeellisesta yhteistyöstä kannattaa tehdä sopimus, jossa on määritelty kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet.
  3. Strateginen kumppanuus: Yrityksellä ja järjestöllä voi olla toiminnallista yhteistyötä, joka perustuu yhteisiin strategisiin tavoitteisiin ja hyödyttää molempia osapuolia. Strateginen yhteistyö edellyttää molemmilta osapuolilta aktiivista panostamista ja yhteisistä pelisäännöistä sopimista. Strateginen kumppanuus on pitkäjänteistä yhteistyötä.

Yritysyhteistyön eettiset kysymykset

Sekä järjestöillä että yrityksillä on käytössä yhteistyön eettisiä linjauksia, joissa määritellään millaisten kumppaneiden kanssa ja millaista yhteistyötä organisaatio tekee . Linjauksilla pyritään poissulkemaan yhteistyöhön liittyviä riskejä kuten 1) neutraliteettiriskit, 2) yhteiskunnalliset ja sosiaaliset riskit, 3) ympäristöön liittyvät riskit ja 4) taloudelliset riskit.

Sosiaali- ja terveysjärjestöille on tärkeää sulkea pois yksilön, varsinkin heikommassa asemassa olevien kansalaisten, hyvinvoinnin kannalta riskialttiit toimialat. Järjestön toiminnan tarkoitus ja tavoite ovat yhteistyön lähtökohta. Järjestön autonomian ja neutraalin asiantuntijaroolin turvaaminen on myös tärkeää.

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka

Mitä laajemmasta ja pidempiaikaisesta yhteistyöstä on kysymys, sitä tärkeämpää on tehdä sopimus, jossa määritellään kummankin sopimuskumppanin oikeudet ja velvollisuudet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.2.2019 13:52

SOSTEn uusi palvelu: Järjestöopas kokoaa ohjeet ja vinkit järjestötyöhön

SOSTE julkaisi tänään Järjestöopas-palvelun tukemaan järjestöjen arkea. Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta oppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Oppaasta löytyy artikkeleita muun muassa hallintoon, talouteen ja hankintoihin sekä kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Järjestöoppaan artikkeleista saa perustietoa aiheesta sekä vinkkejä lisätiedon lähteille. Artikkelit ovat SOSTEn asiantuntijoiden kirjoittamia ja opasta täydennetään ja päivitetään aina tarpeen mukaan. Oppaasta […]

Artikkeli

Viestinnän tehtävät

Viestintä on olennainen osa sote-yhdistysten ja -järjestöjen työtä. Se on yksinkertaisimmillaan ja vaikeimmillaan kommunikointia. – Kaikki osaavat kommunikoida tavallaan, mutta ihmisten välinen vuorovaikutus ei aina ole helppoa. Tulkitsemme viestejä ja ympäröivää maailmaa oman kokemuksemme kautta. Organisaatiot, kuten sote-järjestöt ja yhdistykset tarvitsevat itselleen ihmisen viestimään puolestaan. Suuremmissa organisaatioissa viestintää on suunnittelemassa ja toteuttamassa viestintätiimit asiantuntijoineen, pienemmissä vastuu viestinnästä voi kuulua […]

Artikkeli

Viestinnän johtaminen

Viestinnän johtamisen tehtävänä on edistää organisaation strategisia päämääriä. Yksinkertaista ja selkeytä organisaation ydinviestit ja pidä huoli, että ne ovat kaikille kirkkaat. Tässä kohderyhmänä on median ja sidosryhmien lisäksi myös oman organisaation henkilöstö. ”Johtaminen on asioiden havainnollistamista, fiksua esiintymistä, kuuntelemista, dialogia, läsnäoloa, innostamista ja motivointia. Siina Repo, Viesti ry” Reagoi Viestintä on nykyään todella nopeaa ja […]