Skip to content

Yritysyhteistyö

Järjestöopas
Järjestöopas

Yhä useampi järjestö on nykyisin aktiivisimpi tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyön tuomien resurssien lisäksi järjestöt voivat hyvin onnistuneen yhteistyön kautta laajentaa sidosryhmäverkostojaan ja vaikuttavuuttaan. Yritysten vastuullisuuden merkitys osana liiketoimintaa on korostunut ja tekemällä yhteistyötä arvostetun yhteiskunnallisen toimijan kanssa yrityksen on mahdollista vahvistaa mainettaan ja saada toiminnasta liiketoiminnallista hyötyä.

Onnistunut yritysyhteistyö edellyttää tarkkaa suunnittelua ja pelisääntöjen ja toimintatapojen tarkkaa määrittelyä etukäteen. Järjestön oma tahtotila yhteistyön suhteen on oltava selkeä ja omat resurssit on arvioitava kriittisesti ennen yhteistyöhön sitoutumista. Jos järjestön ja yrityksen käsitykset yhteistyöstä ja sen tavoitteista poikkeaa, on yhteistyön lähtökohdat huonolla pohjalla.

Esimerkkejä yhteistyöstä

  1. Koulutukset: Järjestöt voivat tarjota yrityksille asiantuntemustaan koulutuksien tai erilaisten kurssien muodossa. Yhteistyön kautta lisätään tietoutta järjestölle tärkeästä aiheesta ja lisätään järjestön vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Yritykset voivat hyödyntää asiantuntemusta kehittäessään omaa toimintaansa.
  2. Lahjoitukset: Yritykset voivat tukea järjestön toimintaa tavara- tai rahalahjoituksilla. Yritys voi myös lahjoittaa järjestölle työpanosta ja asiantuntemusta vastikkeetta (pro bono). Lahjoitus voi olla esimerkiksi kertaluontoinen, toistuva, testamenttilahjoitus tai yrityksen järjestämä keräys.
  3. Sponsorointi: Yritys voi tarjota järjestölle tarjoaa taloudellista tukea järjestölle. Voi sisältää myös markkinointiyhteistyötä
  4. Strateginen kumppanuus: Yrityksellä ja järjestöllä voi olla yhteisiin strategisiin tavoitteisiin perustuvaa yhteistyötä, joka hyödyntää molempia osapuolia. Strateginen kumppanuus voi pitää sisällään monia eri yhteistyön muotoja. Kumppanuus on pitkäjänteistä yhteistyötä ja sopimukset pitkäkestoisia, jolloin niillä voidaan varmistaa järjestöissä tehtävä työn jatkuvuus.

Yritysyhteistyön eettiset kysymykset

Sekä järjestöillä että yrityksillä on käytössä yhteistyön eettisiä linjauksia, joissa määritellään millaisten kumppaneiden kanssa ja millaista yhteistyötä organisaatio tekee. Linjauksilla pyritään poissulkemaan yhteistyöhön liittyviä riskejä kuten

  1. neutraliteettiriskit,
  2. yhteiskunnalliset ja sosiaaliset riskit,
  3. ympäristöön liittyvät riskit ja
  4. taloudelliset riskit.

Sosiaali- ja terveysjärjestöille on tärkeää sulkea pois yksilön, varsinkin heikommassa asemassa olevien kansalaisten, hyvinvoinnin kannalta riskialttiit toimialat. Järjestön toiminnan tarkoitus ja tavoite ovat yhteistyön lähtökohta. Järjestön autonomian ja neutraalin asiantuntijaroolin turvaaminen on myös tärkeää. SOSTE on koonnut SOSTEn yritysyhteistyön eettiset periaatteet.

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka

Mitä laajemmasta ja pidempiaikaisesta yhteistyöstä on kysymys, sitä tärkeämpää on tehdä sopimus, jossa määritellään kummankin sopimuskumppanin oikeudet ja velvollisuudet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.1.2022 10:33

Sosiaali- ja terveysministeriön ja järjestöjen yhteistyö vahvistuu

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn hallitus tapasi tiistaina 18.1. STM:n ylintä virkamiesjohtoa. Tapaamisessa käytiin laajaa keskustelua muun muassa järjestötoiminnan autonomian ja rahoituksen tulevaisuudesta, sosiaaliturvan uudistamistarpeista sekä järjestöjen tilanteesta käynnissä olevassa sote-uudistuksessa. ”SOSTEn yhteistyöaloite oli tervetullut ja tarpeellinen. Yhteistyön vahvistumista tarvitaan kaikille tasoilla muuttuvassa tilanteessa ja pyrimme omalta osaltamme vahvistamaan rakenteita, joiden kautta pääsemme entistä laajempaan ja systemaattisempaan dialogiin kansalaisjärjestökentän […]

Artikkeli

Tehostamo-applikaatio

Järjestöopas Tehostaa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä  Tehostamo-applikaatio on tarkoitettu sote-järjestöjen yleishyödyllisen toimintaan ja järjestöjen keskinäiseen tukeen.  Tehostamon käyttäminen perustuu vastavuoroisuudelle sekä tukitoimintojen vertaistuelle. Sovelluksessa on mahdollista saada sekä tarjota apua – sovelluksessa on mahdollista toimia molemmissa rooleissa sekä tehtävien tilaajana että tekijänä. Applikaatio on vertaistuellinen kohtauspaikka ja yhteydenpidon väline. ”Vertaistuen” tulee kohdistua järjestön yleishyödyllisen toiminnan tukipalveluihin.​  Tehtäviä tai aihealueita, joihin voit Tehostamolla pyytää tai tarjota apua, […]

Artikkeli

Lahjoitusten keräämisen ja käsittelyn välineet

Järjestöopas Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia välineitä tai tapoja on tarjolla varainhankintaan, lahjoitusten keräämiseen ja lahjoittajatietojen käsittelyyn. Tili- ja viitenumero verkkosivulla Yksinkertaisin tapa kertoa lahjoitusmahdollisuudesta, on julkaista verkkosivulla keräysluvan lisäksi järjestön lahjoitustilin numero ja viitenumerot lahjoituskohteittain. Tapa sopii kaikkein motivoituneimpien lahjoittajien tavoittelemiseen. Lahjoittajalta edellytetään tilinumeron ja viitenumeron kopioimista ja sen jälkeen siirtymistä verkkopankkiin. Jokainen ylimääräinen vaihe vähentää […]