Kehittäminen ja arviointi järjestöissä


Etusivu / Artikkelit / Kehittäminen ja arviointi järjestöissä

Arviointi on kiinteä osa kehittämistyötä. Arvioinnin avulla osataan tehdä tarvittavia suunnanmuutoksia ja korjauksia oikeaan aikaan. SOSTE on koonnut alla olevaan luetteloon joitain tunnettuja arviointikäsiteitä.

Kehittämis- ja arviointikulttuurin itsearviointityökaluja

Ideoinnin ja toiminnan suunnittelun työkaluja

Ennakoinnin ja strategiatyön työkaluja

Kokonaistoiminnan arvioinnin työkaluja

Osallisuuden ja asiakastyön työkalut

Vertaisarvioinnin ja -kehittämisen työkaluja

Verkostojen ja yhteistyön arvioinnin työkaluja

Projektin ja prosessin arvioinnin työkaluja

Käytäntöjen ja toimintamallien arvioinnin työkaluja

Lomakkeet, listat ja muut ohjeet