Agenda 2030 selonteko


Etusivu / Lausunnot / Agenda 2030 selonteko

VNS 3/2020 vp Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Koronapandemia vaikuttaa mm. köyhyyteen, eriarvoisuuteen, yleiseen hyvinvointiin, ruokaturvaan ja koulutukseen, ja sen myötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, mutta selonteon kuvaus nykytilasta jää tältä osin vaillinaiseksi.