Ajankohtaisia asetusmuutoksia vastamaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita


Etusivu / Lausunnot / Ajankohtaisia asetusmuutoksia vastamaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita

SOSTE on antanut lausunnon esityksistä valtioneuvoston asetuksiksi (VN/28904/2022). Pääosa esitetyistä muutoksista on teknisiä, eli asetuksia muutettaisiin vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulevaa uutta järjestäjärakennetta ja järjestämisvastuuta. SOSTElla ei ole näihin muutoksiin huomautettavaa.

Seulontoihin liittyen SOSTE pitää myönteisenä lisäystä, jonka mukaan rintasyövän seulonta järjestetään myös sellaisille henkilöille, joiden sukupuoli on sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön nojalla vahvistettu mieheksi tai naiseksi, ja kohdunkaulan syövän seulonta järjestetään myös henkilöille, joiden sukupuoli on vahvistettu mieheksi. Tämä muutos edistää sukupuolen vahvistaneiden osalta oikeutta heille kuuluviin terveyspalveluihin ja siten edistää yhdenvertaisuutta.

Seulontoja koskevassa jatkokehittämisessä SOSTE pitää tärkeänä, että Suomi alkaisi noudattaa Euroopan komission ehdotuksia, joiden mukaan esimerkiksi rintasyöpäseulontojen ikärajoja tulisi laajentaa koskemaan myös 45-49 –vuotiaita ja 70-74 –vuotiaita. Komissio suosittelee lisäksi eturauhassyövän ja keuhkosyövän seulontaohjelmien käynnistämistä vaiheittain, kokeilujen ja lisätutkimusten kautta.