Arpajaislaki


Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta SM051:00/2019

Lausunnon vastaanottaja: Sisäministeriö

Hallituksen esitys arpajaislain muuttamisesta sisältää konkreettisia toimia pelihaittojen vähentämiseen. Esitys tarjoaa viranomaisille ja Veikkaus Oy:lle entistä paremmat mahdollisuudet puuttua epäkohtiin sekä mahdollistaa pelihaittojen vähentämisen sekä riskipelaajien auttamisen.