Arpajaislaki, rahanpesu ja terrorismi


Etusivu / Lausunnot / Arpajaislaki, rahanpesu ja terrorismi

HE 213/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Hallintovaliokunta