Arpajaisvero


Etusivu / Lausunnot / Arpajaisvero

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta an- netun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta

SOSTE pitää perusteltuna täydentävää esitystä arpajaisverokannan alentamisesta 3,4 prosenttiin ja toistaa näkemyksensä, että arpajaisverolain 4 §:n väliaikaiseksi esitetty 5,0 prosentin taso tulisi toteuttaa vuoden 2023 jälkeen jatkuvana pysyvänä muutoksena, jotta sosiaali- ja terveysjärjestökentässä koettua voimakasta epävarmuutta rahoituspohjan kestävyydestä voitaisiin vähentää.