Arpajaisverolaki


Etusivu / Lausunnot / Arpajaisverolaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta

SOSTE pitää perusteltuna, että arpajaisverolain 4 §:n väliaikaiseksi esitetty muutos arpajaisveron laskemisesta toteutettaisiin pysyvänä muutoksena, jotta sosiaali- ja terveysjärjestökentässä koettua voimakasta epävarmuutta rahoituspohjan kestävyydestä voitaisiin vähentää.