Arpajaisverolaki


Etusivu / Lausunnot / Arpajaisverolaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys 170/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, HE 170/2020 vp

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta

SOSTE pitää perusteltuna, että arpajaisverolain 4 §:n väliaikaiseksi esitetty muutos toteutettaisiin pysyvänä muutoksena, jotta sosiaali- ja terveysjärjestökentässä koettua voimakasta epävarmuutta rahoituspohjan kestävyydestä voitaisiin vähentää.