Asiakasmaksulaki


Etusivu / Lausunnot / Asiakasmaksulaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne-tun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE vaatii asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistuksen pikaista käynnistämistä. Valmistelutyöhön on otettava mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöt.