Asiakastietolaki


Etusivu / Lausunnot / Asiakastietolaki

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi VN/12603/2019

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö