Biopankkilaki


Etusivu / Lausunnot / Biopankkilaki

Hallituksen esitys biopankkilaiksi ja muiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lakiesitys biopankkilain kokonaisuudistuksesta vahvistaa näytteen antajan asemaa. Jatkossa ihmiset voivat hallinnoida antamiaan suostumuksia Kanta-palvelussa.