Edulli­sempien lääke­vaihto­­ehtojen parempi hyödyn­täminen saa kanna­tusta


Etusivu / Lausunnot / Edulli­sempien lääke­vaihto­­ehtojen parempi hyödyn­täminen saa kanna­tusta

SOSTE oli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 245/2022 vp). Esityksen mukaan lääkkeiden käyttäjien maksurasite ei kasva ja edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisen ohjausta tehostetaan.

SOSTE kannattaa edullisimpien biologisten lääkkeiden laajempaa käyttöä ja määräämisen tehostamista. Lääkkeen käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella on selkeintä, jos edullisin valmiste määrätään jo lääkärin vastaanotolla tai terveydenhuollon yksikössä hoitoa aloitettaessa. Tällöin ohjaus lääkkeen ottoon voidaan järjestää hoitoyksikössä. On ratkaisevan tärkeää, että tietojärjestelmät tukevat edullisempien lääkkeiden määräämistä ja seurantaa. SOSTE ei kannata määräyksen tehostamista uhkasakolla. Viestintää biosimilaareista tulee lisätä sekä terveydenhuollon ammattilaisille että lääkkeen käyttäjille.

Esityksen mukaan astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuuden kriteerejä muutetaan siten, että nämä valmisteet tulisivat aiempaa useammin apteekkivaihdon piiriin. SOSTE korostaa, että potilas- ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi on huolehdittava, että apteekeissa on riittävät henkilöresurssit ja soveltuvat tilat inhaloitavien lääkkeiden käytön ohjaukseen, mikäli antolaite vaihtuu. Antolaitteiden erilaisuuden vuoksi on riski siitä, ettei lääkettä käytetä oikealla tavalla tai että lääkehoito ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Inhaloitavien lääkkeiden apteekkivaihdon toteutuessa yhteistyö apteekkien ja perusterveydenhuollon välillä on tärkeää. Lääkkeen käyttäjälle tulee olla selvää, kehen olla yhteydessä, jos hänellä tulee kysymyksiä antolaitteeseen tai sairauden hoitoon liittyen.

SOSTE kannattaa ehdotettuja kustannustehokkuutta tukevia keinoja. Suomen terveydenhuollon toiminta on kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna hyvin kustannustehokasta ja terveydenhuollon toiminnan turvaamiseksi terveydenhuollon rahoitusta tulisi pitkällä tähtäimellä nostaa. On tärkeä huolehtia siitä, että yhdenvertainen ja koko maan kattava apteekkiverkosto säilyy myös tulevaisuudessa.