Elinkustannusten kompensoimiseksi korotuksia lapsiperheiden etuuksiin


Etusivu / Lausunnot / Elinkustannusten kompensoimiseksi korotuksia lapsiperheiden etuuksiin

SOSTE lausui 28.10. sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kahdesta lakiesityksestä, joilla pyritään kompensoida elinkustannusten nopeaa nousua pienituloisille ja erityisesti lapsiperheille. Ensimmäisessä näistä esitettiin joulukuun 2022 lapsilisä maksamista kaksinkertaisena. Jälkimmäisessä esityksessä ehdotettiin työttömyysturvan lapsikorotukseen 20 prosentin korotusta, toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan 10 prosentin korotusta, opintorahan huoltajakorotukseen 10 euron korotusta ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen 5 euron korotusta kuukaudessa. Näiden korotusten on tarkoitus olla voimassa vuoden 2023 ajan. Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää ehdotettiin korotettavaksi pysyvästi 100 eurolla. Lisäksi ehdotettiin paljon sairastavien henkilöiden toimeentulon helpottamista lääkekaton jäädyttämisellä vuoden 2022 tasoon.

SOSTE kannattaa pienituloisten lapsiperheiden tukemista määräaikaisilla etuuksien korotuksilla tilanteessa, jossa mm. ruoan, energian ja liikkumisen kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Esitetyt tuet suuntautuvat pienituloisiin, köyhyysriskissä oleviin lapsiperheisiin ja erityisesti yksinhuoltajien perheisiin. Katsomme kuitenkin, että esitetyt määräaikaiset työttömyysturvan lapsikorotukset tulisi katsoa asumistuessa etuoikeutetuksi tuloksi.

SOSTE näkee, että kaikille lapsiperheille myönnettävän ylimääräisen lapsilisän sijaan tukea olisi kannattanut kohdistaa pienituloisimmille ruokkimatta laajemmin inflaatiota. Nyt tukea kohdistuu väistämättä myös niille, jotka eivät sitä olisi tarvinneet.

Kannatamme myös lääkekaton jäädyttämisen vuoden 2022 tasoon. Lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuun jäädyttäminen tukee erityisesti keskimääräistä sairaampia ja lääkkeistään eniten maksavia ihmisiä.

Esitetyt korotukset ovat pääosin voimassa vuoden 2023. Niiden vaikutuksia pienituloisten toimeentuloon on seurattava ja arvioitava osana muita elinkustannusten nousun vuoksi tehtyjä tukitoimia. Tarvittaessa korotuksia on jatkettava. Lisäksi vuoden 2023 aikana on seurattava elinkustannusten kehittymistä ja tehtävä tarvittaessa lisätoimia pienituloisten ihmisten toimeentulon turvaamiseksi.

Lapsiperheiden tukemisen lisäksi tulee arvioida myös muiden pienituloisten, erityisesti toimeentulotukea saavien ihmisten tarvetta lisätuille. Lapsiperheiden lisäksi elinkustannusten nousun on arvioitu osuvan erityisen raskaasti myös yksinasuviin.