Esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset muodostavat saumattoman kokonaisuuden ja on tarkoituksenmukaista keskittää niiden ohjaus ja valvonta samalle viranomaiselle

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset muodostavat saumattoman kokonaisuuden ja on tarkoituksenmukaista keskittää niiden ohjaus ja valvonta samalle viranomaiselle

Hallituksen esitys muuttaa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettu lakia sekä eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annettua lakia. Ehdotuksella on tarkoitus siirtää saavutettavuusvalvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Liikenne- ja viestintävirastolle. Saavutettavuusvalvonnan yksikön henkilöstö siirtyisi tehtävien mukana Liikenne- ja viestintävirastoon.