Kannattettava lakipaketti kuntoutusetuuksien uudistamiseksi: edistää työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön


Etusivu / Lausunnot / Kannattettava lakipaketti kuntoutusetuuksien uudistamiseksi: edistää työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön

Lausunnon vastaanottaja: Valtioneuvosto

Kuntoutusetuuksien uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä VN/33602/2021 ehdotetaan muun muassa muutettavaksi osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiä ja sen enimmäisajan pidentämistä 120 päivästä 150 päivään. SOSTE pitää muutosta tarpeellisena. Esimerkiksi syöpäpotilailla 120 päivän mittainen osasairauspäivärahakausi voi jäädä liian lyhyeksi. Riittävän pitkä mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan tukee kokoaikatyöhön tarvittavan työkyvyn palautumista.

SOSTE kannattaa myös Kelan kuntoutusetuuksia ja kuntoutusrahaetuuksia sekä työeläkelainsäädäntöä koskevia ehdotuksia. Ne ovat kuntoutuskomitean esityksen mukaisia.

Muutoksilla edistetään työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön, selkeytetään lakien toimeenpanoa sekä parannetaan etuudensaajien ja -hakijoiden yhdenvertaisuutta.