Etuuksien korotukset


Etusivu / Lausunnot / Etuuksien korotukset

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, HE 39/2019 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta