Euroopan sosiaalinen peruskirja


Etusivu / Lausunnot / Euroopan sosiaalinen peruskirja

Lausuntopyyntö: Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen 16. määräaikaisraportin laatiminen, PC0UC1G7-40

Lausunnon vastaanottaja: Ulkoministeriö

SOSTE pitää Sipilän hallituskaudella tehtyjä ja Marinin hallitusohjelmaan kirjattuja toimia oikeansuuntaisina. Nämä toimet eivät kuitenkaan jatkossakaan takaa omaishoitajien yhdenvertaista kohtelua. SOSTE pitää hyvänä, että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut kirjataan lakiin ja maksujen määräytymisperusteet yhdenmukaistetaan. Perusturvan taso ei ole riittävä.