Skip to content

Euroopan sosiaalinen peruskirja

Lausunnon vastaanottaja: Ulkoministeriö

11.9.2020 15.57

Asiakasmaksut
AsiakasmaksutSairastamisen hintaSosiaaliturvauudistusToimeentulo

SOSTE pitää Sipilän hallituskaudella tehtyjä ja Marinin hallitusohjelmaan kirjattuja toimia oikeansuuntaisina. Nämä toimet eivät kuitenkaan jatkossakaan takaa omaishoitajien yhdenvertaista kohtelua. SOSTE pitää hyvänä, että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut kirjataan lakiin ja maksujen määräytymisperusteet yhdenmukaistetaan. Perusturvan taso ei ole riittävä.

Lue lausunto (pdf)