Ihmisoikeudet


Lausuntopyyntö valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE esittää, että STM:n kansalaisyhteiskuntastrategian päivitys käynnistetään mahdollisimman pian ja valmistelua tulee tehdä yhteistyössä järjestökentän kanssa. Lisäksi valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämiseksi tulee päivittää.