Ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu


Etusivu / Lausunnot / Ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu

Kansallinen raportti – YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros – SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kommentit

Lausunnon vastaanottaja: Ulkoministeriö

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla neuvosto tarkastelee noin neljän vuoden välein kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta. Suomen neljäs tarkastelu on marraskuussa 2022. Tarkastelua varten Suomen on laadittava tiivis raportti kansallisista ihmisoikeustoimistaan ja edellisen tarkastelukierroksen suositusten täytäntöönpanon onnistumisesta.

SOSTE kommentoi lisähuomiota kaipaavia teemoja, sekä Suomen valtion raporttiluonnosta.