Skip to content

Ilmastonmuutos

Lausunnon vastaanottaja: Valtioneuvosto

5.9.2021 9.03

Hyvinvointi ja terveys
ilmastonmuutosHyvinvointi ja terveys

SOSTE kannattaakin vahvasti hallituksen esitystä lisätä oikeudenmukaisuusnäkökulma osaksi ilmastolakia. Oikeudenmukaisuuden huomioivalla ilmastopolitiikalla voidaan lisätä ilmastotoimien hyväksyttävyyttä sekä varmistaa, ettei harjoitettu ilmastopolitiikka vaikuta negatiivisesti esimerkiksi eriarvoisuuteen tai tuloeroihin.

Lue lausunto (pdf)