Ilmastonmuutos


Etusivu / Lausunnot / Ilmastonmuutos

Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

Lausunnon vastaanottaja: Valtioneuvosto

SOSTE kannattaakin vahvasti hallituksen esitystä lisätä oikeudenmukaisuusnäkökulma osaksi ilmastolakia. Oikeudenmukaisuuden huomioivalla ilmastopolitiikalla voidaan lisätä ilmastotoimien hyväksyttävyyttä sekä varmistaa, ettei harjoitettu ilmastopolitiikka vaikuta negatiivisesti esimerkiksi eriarvoisuuteen tai tuloeroihin.