Skip to content

Indeksitarkastus

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

24.5.2022 12.00

Toimeentulo
Toimeentulo

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä eduskunnalle kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022.

Nopeasti kohonneet elinkustannukset ovat vaikeuttaneet pienituloisten toimeentuloa. Heillä menot on jo muutenkin karsittu minimiin. Pienituloisten tilanteensa helpottamiseksi on erittäin tarpeellista tehdä ylimääräinen indeksitarkistus perusturvaetuuksiin ja toimeentulotukeen.

Lue lausunto (pdf)