Indeksitarkastus


Etusivu / Lausunnot / Indeksitarkastus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022, HE 75/2022 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä eduskunnalle kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022.

Nopeasti kohonneet elinkustannukset ovat vaikeuttaneet pienituloisten toimeentuloa. Heillä menot on jo muutenkin karsittu minimiin. Pienituloisten tilanteensa helpottamiseksi on erittäin tarpeellista tehdä ylimääräinen indeksitarkistus perusturvaetuuksiin ja toimeentulotukeen.