Järjestöjen toimintaedellytykset


Etusivu / Lausunnot / Järjestöjen toimintaedellytykset

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitustilanteen ja toiminnan turvaamiseksi, VN/24501/2020 vp

Lausunnon vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitetyistä vaihtoehdoista osittaisuudistus mahdollistaisi parhaiten vapaan autonomisen kansalaistoiminnan säilymisen. Pohjoismainen hyvinvointimalli perustuu vahvaan valtioon ja vahvaan kansalaisyhteiskuntaan. Kansalaisyhteiskunnan roolia yhtenä pohjoismaisen hyvinvoinnin perustana ei tule uudistuksessa hämärtää tai murentaa. Osittaisuudistuksessa on vähemmän riskejä kansalaisjärjestötoiminnan poliittisesta ohjauksesta. Osittaisuudistus on käytettävissä olevaan aikaan nähden selkein ja toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.